وبسایت رسمی اتحادیه ایرانیان

مجمع عمومی سال 2018

طبق صورتجلسه پیشنهادی هیات مدیره مقرر بود دو روز شنبه 3 مارس و یکشنبه 4 مارس نشست همگانی برگزار شود. به دلیل کمبود اعضای شرکت کننده ، جلسه روز شنبه به تجزیه و تحلیل مشکلات موجود و برنامه های…

فرم تقاضای همکاری

برای راحتی و نظم بیشتر اتحادیه واحد غرب اقدام به تهیه فرم درخواست همکاری نموده است که شما می توانید بعد از دریافت آنرا تکمیل نموده و برای هیات مدیره ارسال نمایید دریافت فرم درخواست…

ابراز تالم و همدردی

ابراز تالم هیئت مسئولین اتحادیه سراسری ایرانیان واحد غرب و انجمن های عضو به مردم داغدار غرب ایران و به مردم بی دفاع عراق *** براساس اخبار رسیده یکشنبه شب بیست و یکم آبان ۱۳۹۶ زلزله ای…