وبسایت رسمی اتحادیه ایرانیان

جلسه اول هیات مدیره اتحادیه ایرانیان واحد غرب

سال 2018

844

پنجشنبه 8 مارس 2018

عضو غائب عضو حاضر هیات مدیره
  x   فرخ قهرمانی
  x حمید شجاع زیبا
  x سارا شادابی
x   ویدا تهرانی
  x عسکر شیرین بلاغی
  x اکرم رضایی
  x دنیا صدقی

 

عضو غائب عضو حاضر بازرسین 
x      امیر جواهری
x   مسعود راد فر
x   داوود نوائیان

    

 • تصویب نشست
 • نشست اول اتحادیه با توجه به حضور اکثر اعضای هیئت مدیره مورد تصویب قرار گرفت

دستور جلسه پیشنهادی به شرح دعوتنامه و با اضافه شدن مورد  مسائل دیگر مورد تایید اعضا قرارگرفت که در جلسه رسما اعلام شد.

 • ارائه تصویر صورتجلسه سالانه مجمع
 • انتخاب هیات مدیره برای از تاریخ 8 مارس 2018 به مدت یکسال
 • تصمیمات مربوط به نشست بعدی
 • مسائل دیگر
 • جمع بندی و خاتمه
 1. فرخ قهرمانی جلسه را رسمی اعلام کرده و جویای پیشنهادات برای هیأت مدیره جدید میشود.
 2. – تصویب شد : فرخ قهرمانی مدیر هیأت مدیره ، حمید شجاع زیبا صندوقدار و ساراشادابی منشی
 3. در خواست بودجه انجمن آرداویراف برای خدمات به کودکان در جشن چهارشنبه سوری رد شد.-
 4. در نشست بعدی به شرح وظایف میپردازیم ولی سارا شادابی مسئول نگارش و تایپ جلسات شد .
 5. ختم جلسه 8 مارس 2018 ساعت 19:20

فرخ قهرمانی                                                                               سارا شادابی       

دریافت نسخه پی دی اف                  

پاسخ دهید

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More