وبسایت رسمی اتحادیه ایرانیان

انجمن آرداویراف

535

انجمن آرداویراف از ژانویه 2015 به شکل غیر رسمی و از آکوست 2016 به شکل رسمی آغاز به فعالیت کرده است.
ما با استفاده از نیروهای متخصص سعی در حفظ کیفیت کار خود داشته ایم.انجمن آرداویراف عمدتا تمرکز بر ایجاد و شناساندن چیستی سلامت روان و همچنین به حفظ و بقای آن از طرق مختلف اهتمام می ورزد.
نمونه هایی از فعالیت جاری انجمن برگزاری کارگاههای مختلف و متعددبا توجه به نیاز جامعه ایرانی در تطابق و تعامل با جامعه غیر سنتی سوئد بوده است. این کارگاهها عمدتا به زبان فارسی برگزار شده است ولی بنابر درخواست و شرایط مسائد بعضا به زبانهای انگلیسی و یا سوئدی هم برگزار گردیده است.
ایجاد آگاهی یکی از مهمترین اهداف این گروه خدمتگزار است ، آگاهی روانشناختی یا همان خود آگاهی ، آگاهی از قوانین موجود در جامعه یا حتی هنجارهای موجود که گاهی سالها زمان میبرد تا با هزینه های گزاف شناخته شوند ، آگاهی از حفظ سلامت جسمانی وتغذیه ،آگاهی از سبک و نوع خدماتی که بخشهای مختلف سیستم اداری سوئد در بردارد .

شعار و عمل آرداویراف ( ما معتقدیم با کسب آگاهی ،دنیای بهتری خواهیم ساخت.)

ساراشادابی
روانکاو ومدرس خودتحلیلگری
رئیس هیات مدیره آرداویراف

پاسخ دهید

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More