دسته‌ها
نامه ها و بیانیه ها

اطلاعیه در مورد دفاع از حقوق معترضین در ایران

اتحادیه سراسری ایرانیان واحد غرب سوئد؛ قویا از مبارزات به حق کارگران ، معلمان و بازنشستگان
پشتیبانی نموده دستگیری ، زندان و حکم وثیقه برای رهایی زندانیان را محکوم می کند !

اتحادیه سراسری ایرانیان واحد غرب سوئد؛ قویا از مبارزات به حق کارگران ، معلمان و بازنشستگان پشتیبانی نموده دستگیری ، زندان و حکم وثیقه برای رهایی زندانیان را محکوم می کند !
در ایران طی روز ها ، هفته ها و ماههای پشت سر گذاشته شده ، مبارزات حق طلبانه کارگران نیشکر هفت تپه شوش و گروه ملی فولاد اهواز ، تجمعات مطالباتی دانشجویان ، معلمان و بازنشستگان در جای جای کشور خود را در کف خیابان ها به نمایش گذاشت
پاسخ حکومتگران به مطالبات و خواست های اردوی اعتراضی رنج و کار در جامعه ما ، تنها به نمایش گذاردن سرکوب آنان و به زندان کشاندن فعالان عرصه های گوناگون مبارزاتی جامعه بوده است.
در برابر این شدت و حدت برخورد کارگزاران نظام طی مبارزات یاد شده ؛ وقوع دو رخداد جان سوز در کشور، آتش سوزی مدرسه ای در زاهدان و جان باختن چهار تن از نونهالان کشور ما ن در این آتش سوزی در کنار سقوط اتوبوس حامل دانشجویان دانشگاه علوم تحقیقات تهران و جان باختن ده تن از دانشجویان در کنار تن های مصدوم دانشجویان ، خشم عمومی جامعه و خانواده ها و دانشجویان را برانگیخته است .
امروز زندان ها ی ایران از وجود دهها کارگر ، معلم و صد ها دانشجوی آزادیخواه و خیل وسیع دگر اندیشان و اقلیتهای (جنسی ، ملی ، بهائیان ، دراویش و …) با احکام صادره از سوی این و آن شعبه دادسرای کشور موج می زند. به جای سرکوب و به زندان کشاندن این همه ، باید به تمامی خواسته ها ی آنان تحقق بخشید . زندانیان سیاسی را نه با وثیقه ،که بی قید و شرط بایدآزاد نمود .
ما با اعلام همصدایی با یکایک خانواده ها و پشتیبانی از خواسته های منطقی و بر حق کلیه زندانیان سیاسی در این روز های سخت خود را کنار یکایک آنان و جنبش مطالباتی شان می بینیم و همواره تلاش می ورزیم که صدای یکایک آنان باشیم .
سوم ژانویه ۲۰۱۹
اتحادیه سراسری ایرانیان مقیم سوئد واحد غرب