وبسایت رسمی اتحادیه ایرانیان

جلسه هشتم هیات مدیره اتحادیه سراسری واحد غرب

اول نوامبر 2018

355

1- گشایش و تصویب نشست:
• نشست هفتم اتحادیه با توجه به حضور اکثر اعضای هیئت مدیره مورد تصویب قرار گرفت
• نکته : طبق توافق اکثریت اعضا به دلیل تعمیرات لوکال دائمی اتحادیه سراسری واحد غرب تا اطلاع ثانوی جلسات به آدرس Gustav Dalensgatan 11 برگزار خواهد شد.
• گزارشات
• پیشنهادات
• در خصوص درخواست انجمن پارتیله
• در خصوص درخواست انجمن تئاتر کودکان
• در خصوص لوکال اتحادیه
• برنامه ریزی برای آینده
• مسائل دیگر
• جمع بندی و خاتمه

2- گزارشات:
• حمید شجاع زیبا اعلام کرد به جهت خرید هاست و دومین اقدام شده است.
• ساراشادابی گزارش داد انجمن آرداویراف سه فعالیت از جلسه قبل تا به امروز برای جوانان تحت عنوان و سرپرستی اتحادیه انجام پذیرفت
• ویدا تهرانی گزارش داد :
i. تماس با مربی فوتبال و پیگیری به عهده حمید شجاع خواهد بود
ii. اکرم رضایی همکاری انجمن پارتیله به جهت برگزاری مراسمی در کتابخانه پارتیله
• اکرم رضایی گزارش داد به تاریخ 25 اکتبر مراسمی با ذکر حمایت از اتحادیه سراسری غرب برگزار شد.
• فرخ قهرمانی گزارش داد
i. بوکنینگ کتابخانه برای انجمن تئاتر آزاد در جریان انجام است .
ii. همچنین در خصوص تهیه وسایل مورد نیاز درب اف آ جلسه ای با حضور آقای رضا طالبی و میترا علم شاهی و کمیل انجام پذیرفت که تمایلی به همکاری برای تهیه و تکمیل بودجه مورد نیاز تجهیز ات را نداشته اند.

3- پیشنهادات:
• حمید شجاع زیبا پیشنهاد داد امکانی وجود دارد که ظروف را دست دوم از یک منبع قابل خریداری است .
• عسگر شیرین بلاغی پیشنهاد داد که برای لوکال همه تجهیزات از نو خریداری شود.
• فرخ قهرمانی پیشنهاد داد:
a. وظیفه جستجو در گوگل را بابت میزو صندلی دست دوم را به عسگر شیرین بلاغی و اکرم رضایی سپرده شود.
b. وظیفه پیداکردن تعداد صندلیها و میزهای موجود در انجمن بازنشستگان وشرایط کلی تجهیزات را به حمید شجاع زیبا سپرده شود.
• انجمن پی اس آر پیشنهاد داد 6000 کرون بابت طرح مراسم و جشنی که از قبل درخواست شده است تخصیص یابد.
• در خصوص افتتاحیه اتحادیه پیشنهاداتی شد. پنجشنبه 20 دسامبر 2018 تعیین شد که در جلسه بعدی به ریز مطالب خواهیم پرداخت.

4- مصوبات:
1. پروتکل پیشین _ شماره هفتم تصویب شد.
2. باپیشنهاد انجمن پی اس آر موافقت نشد.
3. روز و تاریخ و ساعت جلسه بعدی توافق خواهدشد.

مدیر و سخنگوی اتحادیه واحد غرب 

فرخ قهرمانی

نگارنده پروتکل و عضو هیئت مدیره

سارا شادابی

دریافت فایل پی دی اف

نظر بسته شده است

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More