وبسایت رسمی اتحادیه ایرانیان

گزارش روزنامه «یوتبوری پستن» از مراسم یادبود درگذشتگان سانحه سقوط هواپیمای اوکراینی

151

گزارش روزنامه «یوتبوری پستن» از مراسم یادبود درگذشتگان سانحه سقوط هواپیمای اوکراینی در «کلیسای دوم شیرکان»

لینک روزنامه

نظر بسته شده است

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More