وبسایت رسمی اتحادیه ایرانیان

جلسه دوم هیئت مدیره

سه شنبه 28 سپتامبر 2021

225

  

جلسه نخست   28 سپتامبر 2021

دستور جلسه

 1. شروع جلسه
 2. قرارداد با انجمن سینیور
 3. گزارش کار هیات مدیره نسبت به پروتکل قبلی
 4. برنامه ریزی قبل از سفر به یونشپینگ ( کنگره 24)
 5. وسایل جابجا شده به اتاق 
 6. پیشنهادات و سایر موارد

جلسه راس ساعت 17:30 در لوکال اتحادیه با حضور حمید شجاع ، علی بختیاری و  ویدا طهرانی ، شروع شد .(آقای فرهنگ طاولی نیز بعنوان مشاور هیات مدیره در جلسه حضور پیدا کردند )

تصمیم گیری پیرامون موارد دستور جلسه

 1. قرارداد با انجمن سینور در حضور اعضا انجمن فوق که در لوکال حضور داشتند خوانده شد و جهت امضا به آقای اسکندری تحویل داده شد .
 2. علی بختیاری لب تاپ را از رضا برومند تحویل گرفته و در دفتر اتحادیه قرار گرفت.
 3. کلیدها از دنیا صدقی تحویل گرفته شده است
 4. ایمیل اعلام حضور انجمن ها در کنگره اتحادیه مرکز ارسال  شده است ، و 21 انجمن اعلام حضور کرده اند.
 5. تصویب شد تا واحد غرب نسبت به تهیه بلیط قطار برای رفت و برگشت نمایندگان انجمن ها به کنگره 24 اتحادیه واحد مرکز به یونشپینگ اقدام کند ( لیست نمایندگانی که اعلام حضور کرده اند به پیوست این پروتکل میباشد .

سایر موارد:

 1. حمید شجاع نسبت به خرید خط تلفن برای لوکال اقدام میکنند.

جلسه ساعت 19:00 تمام شد.

جلسه بعدی 12 اکتبر  ساعت 17:30  در لوکال اتحادیه واحد غرب

 

حمید شجاع زیبا رئیس هئیت مدیره                       ویدا طهرانی منشی هئیت مدیره

 

 

 

نظر بسته شده است

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More