وبسایت رسمی اتحادیه ایرانیان

جلسه سوم هیئت مدیره

سه شنبه 12 اکتبر 2021

231

 

جلسه سوم   12 اکتبر 2021

دستور جلسه

 1. روخوانی و امضا صورتجلسه دوم(جلسه قبل)
 2. گزارشات
 3. انتقال مدارک اتحادیه به دفتر
 4. چیدمان دفتر

جلسه راس ساعت 17:30 در لوکال اتحادیه با حضور حمید شجاع ، علی بختیاری و  ویدا طهرانی ، شروع شد .

تصمیم گیری پیرامون موارد دستور جلسه

 

 1. صورتجلسه دوم توسط ویدا طهرانی فراموش شده بود و مقرر شد در نشست بعدی صورتجلسه دوم و سوم همزمان روخوانی و امضا میگردد.
 2. تمامی مدارک از انبار لوکال به اتاق هئیت مدیره انتقال داده شد .
 3. پیرامون اسناد ومدارک اتحادیه که از طرف رئیس هئیت مدیره و حسابدار دوره گذشته تحویل هئیت مدیره حاضر داده شده است نامنظم و ناقص میاشد .
 4. تصویب شد ضمن اطلاع رسانی به انجمن های عضو پیرو یک گزارش کامل تمامی مدارک از سال 2000 تا کنون بصورت آرشیو نگهداری میشود و مدارک سالهای قبل از 2012 از آرشیو اتحادیه حذف میگردد.
 5. یک میز مدیریت ، دو تا میز سفید ، یک کمد 4 کشو ،دو تا صندلی کامپیوتر و یک عدد چراغ مطالعه توسط حمید شجاع برای اتاق هئیت مدیره بصورت امانت انتقال داده شده است .
 6. تصویب شد تا انجمن های که گزارش فعالیت های خود را به اتحادیه واحد غرب اعلام میکنند امکان استفاده از لوکال اتحادیه را بدون پرداخت اجاره بها ، خواهند داشت .
 7. یک خط ثابت تلفن توسط حمید شجاع تهیه شده است با هزینه ماهانه 29 کرون  و 595 کرون خرید اولیه بعلاوه 130 کرون هزینه دستگاه .

سایر موارد:

 

 1. حمید شجاع و ویداطهرانی برای جمعه 15اکتبر جهت انجام کارهای اداری بانک سوئد بانک هماهنگ های لازم را انجام میدهند

 

 

جلسه ساعت 19:00 تمام شد.

جلسه بعدی 26 اکتبر  ساعت 17:30  در لوکال اتحادیه واحد غرب

 

 

 

حمید شجاع زیبا رئیس هئیت مدیره                       ویدا طهرانی منشی هئیت مدیره

 

نظر بسته شده است

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More