وبسایت رسمی اتحادیه ایرانیان

اطلاعیه تاریخ 11-02-2015

540

اطلاعیه اتحادیه سراسری ایرانیان واحد غرب

 به اطلاع کلیه انجمنهای عضو اتحادیه میرساند که جهت سروسامان دادن به فعالیت های اتحادیه و انجمن های عضو و جهت بایگانی گزارشات اعضا، مدارک زیر را در اولین فرصت در اختیار دفتر اتحادیه قرار دهید:

 

1 – یک نسخه اساسنامه انجمن (آخرین اساسنامه) (Stadgar)

2- یک نسخه از آخرین صورتجلسه انجمن در سال 2014 (Protokol )

3 – یک نسخه از گزارش عملکرد انجمن در سال 2014 (Årsredovisning)

4 – معرفی سخنگو یا مسئول انجمن به عنوان رابط (Kontaktpersion)

توضیح:

الف: کلیه مدارک در دفتر اتحادیه محفوظ و در صورت مراجعه مقامات مسئول ارائه خواهد شد.

ب: در صورت نیاز به راهنمایی و کمک برای تهیه و تنظیم اسناد فوق با تلفن 228822-031 تماس بگیرید یا به دفتر اتحادیه واقع در

Karl Gustavsgatan 54bمراجعه نمایید.

ت: کلیه انجمنها برای ادامه کار و فعالیت های خود باید گزارش کار و پروتکل سالانه را تنظیم و در صورت نیاز ارائه نمایند.

ث: اتحادیه سراسری ایرانیان واحد غرب تشکلی متعلّق به شما و در خدمت شماست. برای کارآمدن کردن هرچه بیشتر آن جهت خدمت به جامعه ایرانی کوشا بوده و همکاری نمایید.

از طرف هیئت مدیره اتحادیه سراسری ایرانیان واحد غرب

محمد جعفری

پاسخ دهید

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More