وبسایت رسمی اتحادیه ایرانیان

مستند یک هفته با اتحادیه سراسری ایرانیان

528

مستند یک هفته با اتحادیه سراسری ایرانیان واحد غرب به همت آقای محمد جعفری رئیس هیات مدیره در سال 2014 تصویربرداری شده و اشاره می کند به فعالیتهای اتحادیه در یک هفته و با افراد گوناگون مصاحبه می کند

 

توجه شما را به تماشای این ویدیو به مدت زمان 56 دقیقه جلب می نماییم

پاسخ دهید

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More