وبسایت رسمی اتحادیه ایرانیان

مستند یک هفته با اتحادیه سراسری ایرانیان

69

مستند یک هفته با اتحادیه سراسری ایرانیان واحد غرب به همت آقای محمد جعفری رئیس هیات مدیره در سال 2014 تصویربرداری شده و اشاره می کند به فعالیتهای اتحادیه در یک هفته و با افراد گوناگون مصاحبه می کند

 

توجه شما را به تماشای این ویدیو به مدت زمان 56 دقیقه جلب می نماییم

پاسخ دهید

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.