وبسایت رسمی اتحادیه ایرانیان

گزارش مالی و بودجه اتحادیه سراسری ایرانیان واحد غرب

72

دوستان گرامی:

سال مالی 2014 در اتحادیه سراسری ایرانیان واحد غرب رو به اتمام است و همانطور که مستحضرید روز یکشنبه 29 ماه مارس مجمع عمومی اتحادیه است.  

گزارش مالی و بودجه در زیر این متن پیوست است که توسط مسئول امور مالی اتحادیه آقای علی یعقوب وند ارسال شده است که توجه شما را به خواندن آن جلب می نماییم:  

اطلاعیه تاریخ 02-03-2015

گزارش مالی 

بودجه

پاسخ دهید

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.