وبسایت رسمی اتحادیه ایرانیان

برگزاری کنگره اتحادیه سراسری

60

 

برگزاری کنگره اتحادیه سراسری

به انجمن های عضو اتحادیه سراسری

 احتراما

 همانگونه که در تاریخ نهم مارس به آگاهی شما رساندیم کنگره نوزدهم اتحادیه سراسری در روز شنبه 25 آپریل در first Hotel واقع در شهر شوده برگزار می شود. به ضمیمه این یادداشت اطلاعیه، دستور جلسه و فرم اعتبار نامه برای شما ارسال می شود. لطفا :

 

 نام نمایندگان خود را برای رزرو اتاق در هتل به اطلاع دفتر مرکزی برسانید.

برای آمدن به کنگره اقدام فرمائید.

برای اطلاعات بیشتر با دفتر مرکزی اتحادیه سراسری تماس بگیرید.

دریافت فرم مشخصات نماینده انجمن 

دریافت دستورجلسه 

دریافت اصل دعوتنامه 

اطلاعیه برگزاری کنگره شماره 19 اتحادیه سراسری

 

پاسخ دهید

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.