وبسایت رسمی اتحادیه ایرانیان

برگزاری کنگره اتحادیه سراسری

515

 

برگزاری کنگره اتحادیه سراسری

به انجمن های عضو اتحادیه سراسری

 احتراما

 همانگونه که در تاریخ نهم مارس به آگاهی شما رساندیم کنگره نوزدهم اتحادیه سراسری در روز شنبه 25 آپریل در first Hotel واقع در شهر شوده برگزار می شود. به ضمیمه این یادداشت اطلاعیه، دستور جلسه و فرم اعتبار نامه برای شما ارسال می شود. لطفا :

 

 نام نمایندگان خود را برای رزرو اتاق در هتل به اطلاع دفتر مرکزی برسانید.

برای آمدن به کنگره اقدام فرمائید.

برای اطلاعات بیشتر با دفتر مرکزی اتحادیه سراسری تماس بگیرید.

دریافت فرم مشخصات نماینده انجمن 

دریافت دستورجلسه 

دریافت اصل دعوتنامه 

اطلاعیه برگزاری کنگره شماره 19 اتحادیه سراسری

 

پاسخ دهید

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More