وبسایت رسمی اتحادیه ایرانیان

نشست هشتم ” نشست فوق العاده ” هیئت مدیره اتحادیه سراسری ایرانیان واحد غرب

2,201

نشست هشتم ” نشست فوق العاده ” هیئت مدیره اتحادیه سراسری ایرانیان واحد غرب

2017/05/05

حاضرین : فرخ قهرمانی ، حمید شجاع زیبا ، عباس کامرانی و عسکر شیرین بلاغی

بازرس : آقای داود نواییان

دستور جلسه :1. بررسی پیشنهاد کانون 2. مسائل دیگر

1. بررسی همکاری اتحادیه واحد غرب با کانون در برگزاری اردوی ۱۸ – ۲۰ آگوست ۲۰۱۷

دعوت کانون پژوهش فرهنگ ایران از اتحادیه واحد غرب (نامه پیوست ) برای همکاری در برگزاری ادروی ۱۸ تا ۲۰ آگوست کانون، مورد بررسی و تبادل نظر حاضران قرار گرفت

تصویب شد: اتحادیه با کانون در برگزاری اردوی ۱۸ تا ۲۰ آگوست، در ویسکادالن همکاری کند.

چگونگی این همکاری و حدود بودجه آن پس پاسخ اداره فرهنگ غرب به تقاضای کمک اتحادیه و حل مشکل مالی اتحادیه تعیین خواهد شد.

2. مسائل دیگر

اخیرا و در پی برگزاری کنگره اتحادیه سراسری ایرانیان که در شهر “شوده” برگزار گردید و به سبب عدم رسیدن به حد نصاب اعضای شرکت کننده از اجرای برنامه ها باز ماند و از همین روی به کنگره مشورتی بدل گردید ، پیشنهاداتی جهت برگزاری مجدد آن ارائه گردید و از جمله آنکه کنگره به مدت یکروز در استکهلم برگزار گردد.

در همین رابطه اعضای حاضر در جلسه به تبادل نظر پرداختند و نکات زیر از آن میان برجسته گردید:

الف : نحوه ارتباط اتحادیه سراسری ایرانیان بسیار مشکل آفرین بوده و برخی از اعضا و انجمن های عضو در خط ارتباط قرار نمی گیرند و در ثانی اعضا و انجمن های غیر عضو همچنان در لیست اتحادیه سراسری جای دارند.

ب: فرخ قهرمانی افزود که پیشنهاد واصله جهت برگزاری کنگره یک روزه در استکهلم غیر منطقی و غیر عملی بوده و برای بسیارانی مشکل آفرین خواهد بود. پیشنهاد مشخص ایشان اینست که در صورت برگزاری کنگره در استکهلم می باید شرایط رفاهی شرکت کنندگان را در نظر داشت و از جمله برای اعضایی که از شهرهای دیگر شرکت میکنند جا و مکان رزور کرد تا بتوانند شب را در آنجا بیتوته نموده و صبح فردا عازم دیار خود شوند. و اینکه این کنگره میتواند همچنین در راستای صرفه جویی در یوتوبوری برگزار گردد.

تصویب شد: که با ارسال نامه به اتحادیه سراسری ایرانیان یاد آور گردد که نامه ها و ای میل های آن اتحادیه جهت تسهیل در کار ، ابتدا به ساکن به هیئت مدیره واحد غرب ارسال شود که از آن طریق در اختیار اعضا و انجمن های عضو قرار گیرد. و در ضمن پیشنهادات مشروحه نیز ضمیمه گردد. پایان نشست.

فرخ قهرمانی                                      عسکر شیرین بلاغی

نسخه پی دی اف 

پاسخ دهید

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More