وبسایت رسمی اتحادیه ایرانیان

نشست دوازدهم هیئت مدیره اتحادیه ایرانیان واحد غرب

2,523

نشست دوازدهم هیئت مدیره اتحادیه ایرانیان واحد غرب / سه شنبه 2017/07/25

حاضرین : عباس کامرانی ، حمید شجاع ، فرخ قهرمانی و عسکر شیرین بلاغی

بازرس : داود نواییان

دستور جلسه : برنامه ریزی در مورد اردوی تابستانی ، مسائل دیگر

در آغاز اطلاعیه شماره 2 ، دعوت نامه شرکت در اردو ، توسط حمید شجاع برای حاضرین در جلسه قرائت گردید و یک نسخه از آن جهت پیوست به پروتکل به منشی هیئت مدیره عسکر شیرین بلاغی ارائه گردید.

در ادامه نامه آقای اصغر نصرتی با مضمون دعوت از اعضا و انجمن ها جهت شرکت در کنگره و اردو نیز به سمع حاضران رسید.

داود نواییان به عنوان بازرس و مسئول پروژه اردوی تابستانی پیرامون جزییات برنامه ، کارهای اجرایی و غیره نکات گوناگونی را بر شمرد از جمله :

گروه های کار و مشارکت آنان بر اساس توانایی ها در پیشبرد کارهای اجرایی

شاهپور حاجی نژاد ، ناهید قاجار ، محبوبه صالحی و مناف عماری از جمله کسانی هستند که بخشی از برنامه ریزی و کارهای اجرایی را متقبل گردیده اند. همچنین رضا کریمی به عنوان فرد کارآمد تهیه و تدارک کباب را بر عهده میگیرد.

برنامه ریزی

1. ترانسپورت ، کرایه مینی بوس جهت حمل و نقل اعضا شرکت کننده در اردو و کنگره.

2. تعیین راننده تمام وقت با پرداخت هزینه وی در اردو و کمک نقدی حداکثر 300 کرون.

3. خرید مایحتاج از قبیل گوشت ، میوه و گل و جوایز.

4. تدارک موزیک و کارهای هنری و فرهنگی.

5. انتظامات

6. ارسال دعوت نامه به انجمن های عضو جهت شرکت در کنگره و اردو.

7. دعوت از انجمن های غیر عضو که می توانند در کارهای اجرایی نیز مشارکت نمایند.

8. در خواست کمک مالی از آ.ب. اف و در صورت عدم توافق این مرجع ، درخواست کمک از اتحادیه سراسری مطرح گردد.

9. درخواست کمک مالی از کمون و استانداری ” اوره برو”.

10. تعیین افراد جهت یاری رسانی و کمک های اولیه در حوادث

مصوبات

تصویب گردید:

1. حمید شجاع مسئولیت کرایه مینی بوس و تعیین راننده را بر عهده گرفت.

2. حمید شجاع مسئولیت خرید مایحتاج را پذیرا شد.

3. مسئولیت تدارک موسیقی و کارهای هنری را فرخ قهرمانی تقبل نمود.

4. داود نواییان مسئول تامین انتظامات و تامین امنیت اردو گردید.

5.حمید شجاع مسئولیت ارسال نامه به انجمن های عضو جهت شرکت در کنگره و اردو را بر عهده گرفت.

حمید شجاع حضورا بیان نمود که ایشان با انجمن های غیر عضو از قبیل ستین و یکی از مسئولین آن آقای چالنگی در ارتباط بوده و توانسته است نظر مساعد ایشان را جلب نماید.

6. در ارتباط با یاری رسانی و کمک های اولیه قرار گردید از افراد داوطلب حاضر در اردو مدد خواهی شود.

7. نامه های مربوط به هماهنگی ، تماس و اجرای تصمیمات از کانال مسئول پروژه و داود نواییان صورت میگیرد.

8. اتحادیه سراسری ایرانیان مسئول برگزاری کنگره می باشد.

9.اتحادیه سراسری ایرانیان /واحد غرب ، همراه با انجمن های عضو مسئولیت برگزاری اردو را بر عهده دارد.

10. کانون پژوهش و فرهنگ ایران مسئول پروژه اردوی تابستانی محسوب می گردد.

11. از هر انجمن یک نماینده و با پرداخت هزینه از سوی اتحادیه واحد غرب میتواند در کنگره و اردو شرکت نماید.

مسایل دیگر

آقای حمید شجاع مسئول مالی و عضو هیئت مدیره اتحادیه واحد غرب ، از سوی انجمن رسانه ای پیام تقاضامند دریافت کمک مالی به مبلغ 3000 کرون جهت نمایش فیلم ” عنبر 2 ” گردید.

توافق شد که تعدادی بلیط نمایش فیلم ، معادل 3000 کرون از ایشان خریداری شود.

پایان نشست

مسئول هیئت مدیره و اتحادیه واحد غرب عضو ومنشی هیئت مدیره واحد غرب

فرخ قهرمانی عسکر شیرین بلاغی

دریافت نسخه پی دی اف 

 

پاسخ دهید

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More