دسته‌ها
نامه ها و بیانیه ها

بیانیه

اتحادیه سراسری ایرانیان واحد غرب سوئد ٬ ضمن حمایت و پشتیبانی از مبارزات و اعتراضات آبان ۹۸ هموطنان عزیز در ایران ٬ همچنین محکوم کردن نظام و حکومت در راستای کشته شدن بیش از صدها تن از معترضین بی دفاع و بازداشت و زندانی شدن هزاران زن و مرد تنها به جرم معترض بودن ٬ که پاسخ این اعتراضات از طرف حکومتگران به خواسته به حق مردم سرزمین ٬جز سرکوب آنان وبازداشت و قتل و ایجاد رعب و وحشت نبوده است . اتحادیه سراسری ایرانیان واحد غرب ٬ به تک تک خانواده های داغدار تسلیت عرض نموده و جهت رساندن صدای زنان و مردان ایران زمین به گوش جهانیان و دفاع از حقوق آنان ٬ از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد کرد . ما در اتحادیه سراسری ایرانیان غرب سوئد با شما عزیزان، داغدار و با تک تک شما مبارزین هم صدا هستیم.

دسته‌ها
مصوبات

جلسه یازدهم اتحادیه سراسری ایرانیان واحد غرب

1- صورتجلسه پیشنهادی
• گشایش جلسه و تصویب نشست
• ارائه تصویر صورتجلسه پیشنهادی
• قرائت و تصویر نشست قبلی
• گزارشات مربوط به افتتاحیه لوکال
• سیاستگزاریهای مربوط به اجاره لوکال
• تعیین تاریخ نشست سالانه و برنامه ریزیهای مربوطه
• پیشنهادات
• مسائل دیگر
• جمع بندی و خاتمه

2- گشایش جلسه و تصویب نشست:
• نشست تصویب شد.
• تعیین تاریخ نشست سالانه و برنامه ریزیهای مربوطه تاریخ نشست سالانه 7 آپریل 2019 تعیین شد.

• سیاستگزاریهای مربوط به اجاره لوکال

• پیشنهاد شد به شرح زیر زمان بندی اجاره به دو نیمروز تقسیم شود

نیمروز انجمنهای عضو انجمنهای غیرعضو
ساعت 14:00= 09:00 400 کرون 1000 کرون
ساعت 20:00= 15:00
کل روز20:00=09:00 700 کرون 1800کرون

• انجمن آرداویراف درخواستی به مبلغ 5000 کرون را ارئه داد.
• انجمن چهارشنبه سوری 20000 کرون بابت اسپانسر مراسم چهارشنبه سوری درخواست کرده است.

3- مصوبات

o با عضویت انجمن بی بی موافقت شد.
o با عضویت انجمن صدف آرت موافقت شد.
o با درخواست انجمن آرداویراف به مبلغ 3500 کرون موافقت شد.
o با درخواست انجمن چهارشنبه سوری 10000 کرون موافقت شد.

فرخ قهرمانی رئیس هیات مدیره

ساراشادابی منشی هیات مدیره

11

دسته‌ها
مصوبات

جلسه دهم هیات مدیره اتحادیه سراسری ایرانیان واحد غرب

1- صورتجلسه پیشنهادی
• گشایش جلسه و تصویب نشست
• ارائه تصویر صورتجلسه پیشنهادی
• قرائت و تصویر نشست قبلی
• رسیدگی به موضوعات انجمن بازنشستگان
• رسیدگی به پیشنهاد انمن کانون پژوهش
• در خصوص لوکال
• جمع بندی و خاتمه

2- گشایش جلسه و تصویب نشست:
• نشست تصویب شد.
• پیرو تصمیمات قبلی مبنی بر این که کلیه وسائل موجود در اتحادیه میبایستی متعلق به اتحادیه باشد و توافق با انجمن بازنشستگان بخشی از وسائل کانون بازنشستگان که مورد نیاز بود توسط اتجادیه خریداری گردید. ازاین پس هیچ انجمنی نمی تواند وسائل خود را در محل اتحادیه باقی بگذارد ولی برای سهولت در کار قرار شد کابینت هائی برای نگهداری چای ، قند و ملزومات مصرفی تهیه ودر اختیار انجمن هائی که بطور ثابت از لوکال اتحادیه استفاده میکنند قرار گیرد.
• در خصوص پیشنهاد کانون پژوهش مبنی بر اهدا کتابهای کانون به اتحادیه جهت ایجاد کتابخانه که پیوست است ، پیشنهاد کانون با استقبال اعضای هیئت مدیره روبرو گردید و قرار شد پس از جابجائی کتابها و مهمور شدن کتابها به مهر اتحادیه کتابهادر اختیار عموم فارسی زبانان قرار گیرد.
• تصویب پروتکل نشست نهم.

• برنامه شب یلدا انجمن پی اس آر بنا به دلایلی برگزار نشد ،انجمن پی اس آر مبلغ 5000 کرون پرداختی را برخواهد گرداند.

3- پیشنهادات مربوط به تجهیز لوکال

• پیشنهاد شد لیبل برای اثاثیه و اموال اتحادیه تهیه شود
• تقسیم مسئولیتها به شرح زیر انجام شد
1 پرده / قفسه / دیزاین وسایل حجیم سارا شادابی /حمید شجاع زیبا
2 ظرف و ظروف و…/دیزاین وسایل ظریفتر ویدا تهرانی/عسگر شیرین بلاغی
3 خرید وسایل الکتریکی وتجهیزات حمید شجاع زیبا /فرخ قهرمانی
لیست خرید و فاکتورها ضمیمه پروتکل بعدی خواهد شد

4- مصوبات

o تا آخر ماه ژانویه همه اعضا کارهایشان را آماده تحویل خواهند داد
o اهداکتابها از جانب انجمن کانون پژوهش قبول شد .
o 3 فوریه افتتاحیه برگزار خواهد شد

فرخ قهرمانی رئیس هیات مدیره

ساراشادابی منشی هیات مدیره

دریافت فایل پی دی اف

دسته‌ها
مصوبات

جلسه نهم هیات مدیره اتحادیه سراسری واحد غرب

1- صورتجلسه پیشنهادی
a. گشایش جلسه و تصویب نشست
b. ارائه تصویر صورتجلسه پیشنهادی
c. رسیدگی به موضوعات انجمن بازنشستگان
d. در خصوص تیم فوتبال
e. قرائت و تصویر نشست قبلی
f. گزارشات
g. پیشنهادات
h. جمع بندی و خاتمه

2- گشایش جلسه و تصویب نشست:

• نشست تصویب شد.
• با انجمن بازنشستگان درخصوص دو مورد مشخص صحبت شد که رای مصوب در مصوبات خواهد آمد ولی رای نهایی به بعد از تصمیم هیات مدیره انجمن بازنشستگان موکول شد.
• در نشست با آقای رضایی در خصوص تشکیل تیم فوتبال مقدمانی صورت پذیرفت .
• تصویب پروتکل نشست هشتم.

3- گزارشات

• آقای عسگر شیرین بلاغی گزارش داد یک مدل صندلی را درایکیا پیدا کرده به مبلغ 170 کرون .متاسفانه امکان دسترسی به منابع دیگر نداشتم.
• اکرم رضایی گزارش داد دستیابی به ظروف دست دوم بسیار سخت بود.
• انجمن پی اس آر گزارش داد انجمن رقص ژینو درخواست عضویت داده است که من برای ا
• انجمن پی اس آر مبلغ 12000 کرون بابت پروژه برگزاری جشن خیابانی شب یلدا درخواست نمود
• فرخ قهرمانی گزارش داد
o طبق آخرین مکالمه با صاحبخانه لوکال به احتمال قریب به یقین 15 دسامبر به بعد لوکال تحویل داده می شود بنابر این ما قادر به برگزاری افتتاحیه حداقل تا 15 ژانویه را دارا نخواهیم بود.
o متاسفانه کتابخانه جانداد وبا آقای غفرانی فر صحبت شد،بنا شد یک لوکال دیگری را پیدا کنند واتحادیه هزینه راپرداخت کند.
• حمید شجاع زیبا گزارش داد در خصوص تعیین لوکال موندال با آقای غفرانی فر در تماس بوده است .

4- پیشنهادات
• پیشنهاد شد لیبل برای اثاثیه و اموال اتحادیه تهیه شود
• پیشنهاد شد درخواست بودجه داده نشودتا اتحادیه بتولند هزینه ها ی تجهیز لوکال را پوشش دهد.
• پیشنهاد شد مبلغ 5000 کرون به پروژه انجمن پی اس آر تخصیص یابد.

5- مصوبات

o انجمن بازنشستگان بررسی خواهد کرد که آیا تمایلی به فروش لوازم خود دارد یانه. در صورت موافقت با فروش هرنوع لوازم و یا تجهیزات هیچگونه ادعایی در رابطه با آنها نخواهد داشت. (در ازای مبلغی مشخص که توافق خواهد شد و در قراردادی فیمابین امضا خواهد شد. )

o اجاره ماه سپتامبر انجمن بازنشستگان به مبلغ 3000کرون در اسرع وقت به اتحادیه پرداخت خواهد شد و اتحادیه پس از دریافت مبلغ 3000 کرون را به سبب کمک به بازنشستگان برای هزینه های جا به جایی پرداخت خواهد شد.
o مبلغ 5000 کرون به پروژه انجمن پی اس آر تخصیص یافت.
o اقدام به تشکیل تیم فوتبال مصوب شد ومقدمات تیم فوتبال نوجوانان فراهم شود.
o به دلیل عدم آمادگی لوکال مراسم افتتاحیه اتحادیه سراسری غرب درتاریخ 20 دسامبر 2018 کنسل شد.

فرخ قهرمانی رئیس هیات مدیره

ساراشادابی منشی هیات مدیره

9دریافت فایل پی دی اف

دسته‌ها
مصوبات

جلسه هشتم هیات مدیره اتحادیه سراسری واحد غرب

1- گشایش و تصویب نشست:
• نشست هفتم اتحادیه با توجه به حضور اکثر اعضای هیئت مدیره مورد تصویب قرار گرفت
• نکته : طبق توافق اکثریت اعضا به دلیل تعمیرات لوکال دائمی اتحادیه سراسری واحد غرب تا اطلاع ثانوی جلسات به آدرس Gustav Dalensgatan 11 برگزار خواهد شد.
• گزارشات
• پیشنهادات
• در خصوص درخواست انجمن پارتیله
• در خصوص درخواست انجمن تئاتر کودکان
• در خصوص لوکال اتحادیه
• برنامه ریزی برای آینده
• مسائل دیگر
• جمع بندی و خاتمه

2- گزارشات:
• حمید شجاع زیبا اعلام کرد به جهت خرید هاست و دومین اقدام شده است.
• ساراشادابی گزارش داد انجمن آرداویراف سه فعالیت از جلسه قبل تا به امروز برای جوانان تحت عنوان و سرپرستی اتحادیه انجام پذیرفت
• ویدا تهرانی گزارش داد :
i. تماس با مربی فوتبال و پیگیری به عهده حمید شجاع خواهد بود
ii. اکرم رضایی همکاری انجمن پارتیله به جهت برگزاری مراسمی در کتابخانه پارتیله
• اکرم رضایی گزارش داد به تاریخ 25 اکتبر مراسمی با ذکر حمایت از اتحادیه سراسری غرب برگزار شد.
• فرخ قهرمانی گزارش داد
i. بوکنینگ کتابخانه برای انجمن تئاتر آزاد در جریان انجام است .
ii. همچنین در خصوص تهیه وسایل مورد نیاز درب اف آ جلسه ای با حضور آقای رضا طالبی و میترا علم شاهی و کمیل انجام پذیرفت که تمایلی به همکاری برای تهیه و تکمیل بودجه مورد نیاز تجهیز ات را نداشته اند.

3- پیشنهادات:
• حمید شجاع زیبا پیشنهاد داد امکانی وجود دارد که ظروف را دست دوم از یک منبع قابل خریداری است .
• عسگر شیرین بلاغی پیشنهاد داد که برای لوکال همه تجهیزات از نو خریداری شود.
• فرخ قهرمانی پیشنهاد داد:
a. وظیفه جستجو در گوگل را بابت میزو صندلی دست دوم را به عسگر شیرین بلاغی و اکرم رضایی سپرده شود.
b. وظیفه پیداکردن تعداد صندلیها و میزهای موجود در انجمن بازنشستگان وشرایط کلی تجهیزات را به حمید شجاع زیبا سپرده شود.
• انجمن پی اس آر پیشنهاد داد 6000 کرون بابت طرح مراسم و جشنی که از قبل درخواست شده است تخصیص یابد.
• در خصوص افتتاحیه اتحادیه پیشنهاداتی شد. پنجشنبه 20 دسامبر 2018 تعیین شد که در جلسه بعدی به ریز مطالب خواهیم پرداخت.

4- مصوبات:
1. پروتکل پیشین _ شماره هفتم تصویب شد.
2. باپیشنهاد انجمن پی اس آر موافقت نشد.
3. روز و تاریخ و ساعت جلسه بعدی توافق خواهدشد.

مدیر و سخنگوی اتحادیه واحد غرب 

فرخ قهرمانی

نگارنده پروتکل و عضو هیئت مدیره

سارا شادابی

دریافت فایل پی دی اف

دسته‌ها
نامه ها و بیانیه ها

دعوت هیات مدیره از اعضا برای جلسه سالیانه

قابل توجه نمایندگان محترم انجمن های عضو اتحادیه سراسری ایرانیان واحد غرب

بدینوسیله از شما دعوت میشود تا در جلسه سالیانه در تاریخ هفتم آوریل 2019 ساعت 14 شرکت نموده و با حضور فعال خود موجب رشد و اعتلای اتحادیه شوید. بدیهی است انجمن هایی که حق عضویت خود را پرداخت ننموده اند نیز حق شرکت در جلسه را خواهند داشت ولی نمی توانند در رای گیری ها شرکت نمایند. 

بایستی اعتراف کنیم که سال گذشته برای اتحادیه نقطه عطف بحساب می آید و یکایک افراد هیات مدیره با دل و جان برای رشد اتحادیه تلاش نموده اند و معتقد بودند که بنای اول گسترش فعالیت های اتحادیه در سایه همدلی و اتحاد بین انجمن هاست و هر چه بیشتر تلاش کنیم خانه خود را آبادتر می سازیم. لذا با شرکت فعال خود آینده اتحادیه را تضمین نمایید.

در جلسه مجمع عمومی ضمن شنیدن گزارشات عملکرد هیات مدیره در سال گذشته، گزارش مالی و گزارش بازرسان به موضوع اهداف اتحادیه در سال آینده خواهیم پرداخت و هیات مدیره جدید را انتخاب خواهیم نمود. 

حضور کلیه انجمنهای ایرانی متمرکز در استان غرب سوئد در این جلسه آزاد بوده و می توانند برای اقدام و بررسی برای عضویت در اتحادیه در این جلسه شرکت نمایند

همانطور که می دانید بخشی از بودجه اتحادیه بعد از ارسال گزراش فعالیت انجمنها در سال 2018 می باشد لذا نسبت به ارسال گزرش فعالیت خود نیز هرچه سریعتر اقدام فرمایید.

همچنین در صورتیکه مایلید در یکی از سمتهای هیات مدیره پستی را داشته باشید ، با هریک از نمایندگان هیات تدارکات انتخابات: 

آقایان فرهنگ طاولی ، حسن یحیایی و امیر نفری تماس حاصل فرمایید

ببدیهی است کلیه پیشنهادات خود را نیز هرچه سریعتر به آدرس styrelsen@irisvast.com ارسال فرمایید. 

با احترام 

هیات مدیره سال 2018-2019

دسته‌ها
اعضا

انجمن تاتر آزاد

 انجمن تاترآزاد و رادیو آزاد – گوتنبرگ

با ما آشنا شوید :
” انجمن تاتر آزاد” و ” رادیو آزاد” با صدای همیشه آشنای ناصرغفرانی فر از صدا پیشه گان وعروسک چرخان مدیرمدرسه تاترکودکان ” شهر موشها ” ، ” مدرسه موشها ” ، نمایشات اجرایی قبل از انقلاب ، طی بیست (۲۰) سال اخیر در شهر گوتنبرگ و سوئد فعالیت دارد.
انجمن تاتر آزاد ، جمعی از جوانان و نوجوانان علاقمند به تاتر را در کنار خانواده های آنها با خود به همراه دارد.
ناصر غفرانی فر ، فارغ التحصیل رشته هنرهای تاتری در رشته کارگردانی و بازیگری از دانشگاه تهران ، دانشکده هنرهای زیبا می باشد .
اهداف انجمن:
هدف انجمن ما ارائه کار فرهنگی و اجرای تاتر برای کودکان ونوجوان بوده و هست .
الزام اقدام جمعی انجمن ما بر این است که کودکان ونوجوانان زبان فارسی و مادری خود را در شرایط تبعید و دوری از کشور فراموش نکنند . از اینرو ما با اجرا ی تاتر در شهر گوتنبرگ و سایر نقاط سوئد، با تشویق آنها به دیدن تاتر و همراهی و همصدایی با جمع ما ، زبان مادری را پاس می داریم و از این رهگذر تلاش ما بر اینستکه ؛ زمینه آشنایی با دیگر کودکان ، جوانان و نو جوانان را در یک مکان فراهم آوریم .
این عزیزان که همواره در مدرسه و بخشا خانه به زبان سوئدی صحبت می کنند ، ما تلاشمان بر این بوده که با اجرای تاتر به زبان فارسی ، مشوق آنان در به یاد ماندن زبان فارسی در نزد آنان باشیم . به تقویت دانسته های آنان به زبان مادری بیافزاییم .
تا به امروز جمع وسیعی از خانواده ها ، اقدام تاتر آزاد را پسندیدیند و مشوق ما در ادامه راهمان هستند.
اجراهای انجمن تاتر آزاد :
طی این سال ها ، تلاش مان براین بوده اجرای نمایش تاتر را در کمون های گوناگون به اجراء گذاریم، ازاینرو، ما تا به حال موفق شدیم :
۱- نمایش کپل و گربه سیاهه
۲- اجرای زبان فارسی
۳- اجرای توبه گرگه مرگه
۴- اجرای در هر کاری، همکاری
۵- اجرای مهمان کریسمس
۶- اجرای شنل قرمزی
۷- اجرای یک، دو و سه با هم
جدا از اجراهای فوق ، ما موفق شدیک که اجراهایی دیگری را نیز در شهر گوتنبرگ و دیگر شهر های سوئد به نمایش در آوریم .
ادامه فعالیت ها :
رادیو هنری – فرهنگی آزاد در کنار انجمن تاتر آزاد، هر چهار شنبه از ساعت ۴بعد از ظهر روی موج اف . ام و فرکانس 102.6 از سایت www.gnf.nu در گوتنبرگ پخش می گردد.
تلاش این صدا با مدیریت ناصر غفرانی فر ، خبر رسانی و توجه به حرمت ازادی بیان و اندیشه و تاثیر گذاری در اهمیت اجرایی نمایش رادیویی که تا به امروز اجراهایی گوناگونی را با همکار رادیو به پیش برده ایم .
صدای رادیو آزاد ، همواره بر روی فعالان فرهنگی و سیاسی شهر باز بوده و می توانند نظرات خود را با شنوندگان ما در میان گذارند .
مختصری در معرفی ناصر غفرانی فر :
پیشتر آوردیم : ناصر غفرانی فر ، فارغ التحصیل رشته هنرهای تاتری در رشته کارگردانی و بازیگری از دانشگاه تهران ، دانشکده هنرهای زیبا می باشد .
ناصر از صدا پیشه گان مدرسه موشها و شهر موشها بود. با صدایی رسا در نقش آقا معلم ، اجرای نمایشی “شهر موشها” و “شهر موشها” در سال های پیش از انقلاب به درون خانه های ایرانی رسید و مشوق کودکان به آموزه همکاری و همیاری و همپیوندی از زبان حیوانات بود .
بعد از انقلاب با توجه به هجوم به فرهنگ ، تاتر و سینما ، ناصر نیز به مانند صد ها تن از هنرمندان کشور مجبور به ترک کشور شد به سوئد آمد و ماندگار شد. طی این سال ها همانطور که پیشتر یاد آور شدیم ، درگوتنبرگ انجمن تاتر آزاد و رادیو آزاد را در راستای تشویق جوانان به تاتر و آموزه زبان مادری پیشروی خود قرار داد
در ادامه بخشا در همکاری با اهالی تاتر سوئد، در سریال renaramarolf i va vitalöngner به زبان سوئد ی رول هائی بازی نمود . ناصر همچنین در folkteatre ģöteborg همکاری صمیمانه داشت . ناصر همچنین با Lars Eric brösner در adas Music alist teater کار مشترک داشت در teater texter کار و اجرا داشتم .
تلاش انجمن تاتر آزاد در صدد این است که اجراهای خود را در سطح کمون های سوئد از شمال تا جنوب و از غرب تا شرق سوئد با همان هدف تشویق نونهالان ما زبان مادری به نمایش در آورد .
از اینرو تلاش ما این خواهد بود که در همکاری تنگاتنگ با اتحادیه واحد غرب و اتحادیه سراسری ایرانیان و خاصه انجمن ها ی عضو اتحادیه درسراسر سوئد ، به نمایش در آوریم .
علاقمندان می توانند از طریق تلفن و آدرس ایمیل ام یا خود سایت اتحادیه واحد غرب با ما ارتباط بگیرند تا زمان و نحوه اجرای برنامه را به سامان ببریم .
تلفن های تماس :
0735621808
رادیو آزاد : 3351251- 031
ایمیل ما ghofranifar@hotmail.com
با سپاس فراوان
ناصر غفرانی فر و همکاران

دسته‌ها
نامه ها و بیانیه ها

اطلاعیه تشکیل تیم فوتبال

اتحادیه سراسری ایرانیان واحد غرب در نظر دارد جهت ایجاد تیم های فوتبال در رده های مختلف سنی از علاقمندان مقیم گوتنبرگ استفاده نماید.
اگر علاقمند هستید فرزندانتان در محیطی صمیمی و دوستانه به تمرین فوتبال بپردازند ، می توانید از هم اکنون اقدام به ثبت نام فرمایید
رده های سنی جهت ایجاد تیم های فوتبال از 7 تا 13 سال می باشد.
اتحادیه سراسری ایرانیان واحد غرب در این رابطه از یک مربی حرفه ای بهره خواهند گرفت و زمان تشکیل تیم از پیش کسوتان فوتبال ایران دعوت بعمل خواهد آورد.
پس از تمرین و هماهنگی های لازم ، این تیم ها می توانند در مسابقات رده بندی رسمی سوئد به مسابقه بپردازند.
برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام با شماره تلفن 0760170153 تماس حاصل فرمایید.
با تشکر
اتحادیه سراسری ایرانیان / واحد غرب

دسته‌ها
فعالیت ها

تاتر 1،2،3 همگی با هم

تاتر 1،2،3 همگی با هم کاری از انجمن تاتر آزاد با اجرای ناصر غفرانی فر و با همکاری اتحادیه سراسری ایرانیان واحد غرب برگزار شد. این تاتر که بر اساس نوشته ای از خود ناصر غفرانی فر است با اجرای خود ایشان و شهاب مهرگان روز شنبه 19 ژانویه 2019 در سالن آمفی تاتر در یرن توریت روی صحنه رفت و با اقبال مخاطبان خود روبرو شد ناصر غفرانی فر که کارنامه تاتر در مورد کودکان را در پرونده خود دارد در شهر گوتنبرگ ساکن است و ایرانیان صدای وی را در سریال پر مخاطب مدرسه موشها بعنوان معلم مدرسه موشها بخوبی بخاطر دارند. این تاتر نیز مخاطبانش کودکان بودند و در کنار درب ورودی سالن به همت پاتوق کتاب اندیشه غرفه کتاب کودکان برپا شده بود و با استقبال خوب کودکان در سالن مواجه شد. 

در این مورد نوشته امیر جواهری مدیر پاتوق کتاب اندیشه را عینا منتقل می کنیم

  • برنامه بغایت فرحبخشی برای کودکان بود . من نوه ام نیوشا که به راحتی فارسی می داند و حرف میزند … بغایت از اجرای نمایش خوشش آمد و مدام برای دوستهای دیگرش که ساعتی بعد آنها را دید تعریف می کرد … از دوستانی که از میزکتاب / کتاب های کودکان استقبال کردند و کتاب خریدند … ممنونم . راستش خودم فکر نمی کردم که این حد از کتاب کودکان استقبال گردد . هدیه کتاب به کودکان حاضر هم به درخواست آقای غفرانی فر و مدیریت کتابفروشی اندیشه فراهم آمد و من به سهم خودم خوشحالم که به همه کودکان حاضر کتاب پا ها را هدیه دادیم . … با مهر / امیر

بر اساس صحبت با ناصر غفرانی فر اعلام آمادگی نمودند تا در صورت تمایل دیگر شهرهای سوئد این تاتر در شهرهای دیگر سوئد نیز به روی صحنه برود.

دسته‌ها
نامه ها و بیانیه ها

اطلاعیه در مورد دفاع از حقوق معترضین در ایران

اتحادیه سراسری ایرانیان واحد غرب سوئد؛ قویا از مبارزات به حق کارگران ، معلمان و بازنشستگان پشتیبانی نموده دستگیری ، زندان و حکم وثیقه برای رهایی زندانیان را محکوم می کند !
در ایران طی روز ها ، هفته ها و ماههای پشت سر گذاشته شده ، مبارزات حق طلبانه کارگران نیشکر هفت تپه شوش و گروه ملی فولاد اهواز ، تجمعات مطالباتی دانشجویان ، معلمان و بازنشستگان در جای جای کشور خود را در کف خیابان ها به نمایش گذاشت
پاسخ حکومتگران به مطالبات و خواست های اردوی اعتراضی رنج و کار در جامعه ما ، تنها به نمایش گذاردن سرکوب آنان و به زندان کشاندن فعالان عرصه های گوناگون مبارزاتی جامعه بوده است.
در برابر این شدت و حدت برخورد کارگزاران نظام طی مبارزات یاد شده ؛ وقوع دو رخداد جان سوز در کشور، آتش سوزی مدرسه ای در زاهدان و جان باختن چهار تن از نونهالان کشور ما ن در این آتش سوزی در کنار سقوط اتوبوس حامل دانشجویان دانشگاه علوم تحقیقات تهران و جان باختن ده تن از دانشجویان در کنار تن های مصدوم دانشجویان ، خشم عمومی جامعه و خانواده ها و دانشجویان را برانگیخته است .
امروز زندان ها ی ایران از وجود دهها کارگر ، معلم و صد ها دانشجوی آزادیخواه و خیل وسیع دگر اندیشان و اقلیتهای (جنسی ، ملی ، بهائیان ، دراویش و …) با احکام صادره از سوی این و آن شعبه دادسرای کشور موج می زند. به جای سرکوب و به زندان کشاندن این همه ، باید به تمامی خواسته ها ی آنان تحقق بخشید . زندانیان سیاسی را نه با وثیقه ،که بی قید و شرط بایدآزاد نمود .
ما با اعلام همصدایی با یکایک خانواده ها و پشتیبانی از خواسته های منطقی و بر حق کلیه زندانیان سیاسی در این روز های سخت خود را کنار یکایک آنان و جنبش مطالباتی شان می بینیم و همواره تلاش می ورزیم که صدای یکایک آنان باشیم .
سوم ژانویه ۲۰۱۹
اتحادیه سراسری ایرانیان مقیم سوئد واحد غرب