وبسایت رسمی اتحادیه ایرانیان

جلسه سوم هیئت مدیره

جلسه سوم 12 اکتبر 2021 دستور جلسه روخوانی و امضا صورتجلسه دوم(جلسه قبل) گزارشات انتقال مدارک اتحادیه به دفتر چیدمان دفتر جلسه راس ساعت 17:30 در لوکال…

جلسه دوم هیئت مدیره

جلسه نخست 28 سپتامبر 2021 دستور جلسه شروع جلسه قرارداد با انجمن سینیور گزارش کار هیات مدیره نسبت به پروتکل قبلی برنامه ریزی قبل از سفر به یونشپینگ (…

جلسه اول هیئت مدیره

جلسه نخست 14 سپتامبر 2021 دستور جلسه تعیین رییس جلسه تعیین منشی جلسه تعیین امضا کننده صورت جلسه امضا صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده…

بهنام محجوبی

گروه پزشکان و کادر پزشکی ایرانیان مدافع حقوق بشر در اتریش در مورد خبر تاسف برانگیز درگذشت بهنام محجوبی زندانی عقیدتی-سیاسی در بیمارستان لقمان در تهران بیانیه ای صادر کرده اند

پیام روز جهانی کارگر

ایرانیان عزیز روزگار درازی ازعمرآتشبارهای سنگر نبرد تاریخ ساز آدمی می گذرد. نبردی که ستمدیدگان جهان برای براندازی تمامی مناسبات مبتنی بر ظلم، با گوشت و پوست خود تحمل آوردند. اول مای،…

گزارش روزنامه «یوتبوری پستن» از مراسم یادبود درگذشتگان سانحه سقوط هواپیمای اوکراینی در «کلیسای دوم شیرکان» لینک روزنامه

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More