وبسایت رسمی اتحادیه ایرانیان
بخش

نامه ها و بیانیه ها

ابراز تالم و همدردی

ابراز تالم هیئت مسئولین اتحادیه سراسری ایرانیان واحد غرب و انجمن های عضو به مردم داغدار غرب ایران و به مردم بی دفاع عراق *** براساس اخبار رسیده یکشنبه شب بیست و یکم آبان ۱۳۹۶ زلزله ای…

رسالت یک رسانه چیست؟

رسالت یک رسانه چیست؟ چرا وچگونه است که رسانه ای در شهر گوتنبرگ به خود این اجازه را میدهد که بلندگوی صدای علی خامنه ای رهبر رژیمی گردد که تا کنون بارها و بارها توسط نهادهای رسمی وقانونی حقوق…

پیام تسلیت

پیام تسلیت محمدرضا شالگونی برای از دست رفتن خسرو رحیمی رئیس هیئت مدیره اتحادیه سراسری واحد غرب  دوست عزیزم ، خدا حافظ مرگ ، این یقین غیر قابل انکار ، همیشه باورنکردنی است. در بهت زدگی چند…

اطلاعیه تسلیت

اطلاعیه   پیام تالم و اندوه ایرانیان آزادیخواه و فرهنگ دوست انجمن ها و نهاد های فرهنگی آقای خسرو رحیمی یکی از فعالین فرهنگی ساکن گوتنبرگ مدیر مسئول ومجری توانای رادیو سپهر و رئیس هیئت مدیره…

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More