دسته‌ها
مصوبات

جلسه دوازدهم هیئت مدیره

1.دستور جلسه
1.دیدار وگفتگو با هیئت مدیره انجمن کاروان پیرامون عضویت در اتحادیه
2.تایید پروتکل نشست ۸ ژانویه و تصویب دستور کار امروز ۲۲ ژانویه
3.گزارش وضعیت مالی اتحادیه توسط خانم رضایی و تصویب مبلغ تنخواه گردان
4.بررسی مراسم یادبود و نقاط ضعف و قوت ما، و اخذ تصمیم در خصوص پاسخ به انتقادات
5.تصمیم گیری پیرامون فعال کردن سایت اتحادیه
6.بررسی شرایط انجمن های عضو که در خواست
7.اجاره لوکال اتحادیه را دارند
8.سایر موارد

3.گزارشات و پیشنهادات
1. از طرف انجمن کاروان آقای هادی آشیانی درجلسه حضور داشتند ، رضا برومند در مورد اهداف اتحادیه توضیح دادند و از انجمن کاروان دعوت کردند تا با عضویت در اتحادیه و همبستگی بیشتر همه در کنار هم باشیم .
هادی آشیانی با اعلام نظر مثبت ، خواستندن تا با دیگر افراد هیئت مدیره انجمن کاروان صحبت کنند و نتیجه را به اتحادیه در اولین فرصت اطلاع دهند .
2.پروتکل های قبلی خوانده ، تائید وامضا شدند .
3.کارهای بانکی انجام شد و سوئد بانک فعال شده است .
4.موجودی حساب اتحادیه در نوردیا بانک مبلغ 20800کرون و در سوئد بانک ………… کرون میباشد (در تاریخ 22دسامبر 2020)
5.رضابرومند در مورد قرارداد با حسابدار جدید توضیح دادند و با موافقت هیئت مدیره مقرر شد تا نسبت به شروع کار اقدام شود .
6.مراسم یادبود کشته شدگان سقوط هواپیما که توسط اتحادیه برگزار شد مورد نقد و بررسی قرار گرفت
حدود 500 مهمان در این مراسم حضور داشتند ، و بازخورد بسیاری خوبی از جناب مهمانان ، داشته است
4.مصوبات
1.تصویب شد تا هزینه های پرداخت شده جهت هزینه های لوکال و اتحادیه که از طرف رضا برومند و اکرم رضائی که در مدت زمان فعال نبودن حساب بانکی اتحادیه ، شخصا پرداخت شده به حساب شان واریز شود
2.با مبلغ 3000کرون جهت تنخواه گردان (تنخواه گردان ماهانه )موافقت شد تا در اختیار اکرم رضائی قرار گیرد .
3.موافقت شد مبلغ 23700 کرون بابت فاکتورهای پرداخت شده از طرف رضا برومند و مبلغ 3885 کرون به اکرم رضایی جهت هزینه های انجام شده ،باز پرداخت گردد. (گزارش پرداخت ها به پیوست این پروتکل ضمیمه میباشد )
4.تائید شد تا علی بختیاری نسبت به تهیه کلید بوم برای اتحادیه اقدام کنند .
5.هزینه مراسم یادبود کشته شدگان سقوط هواپیمای اوکراین از طرف اتحادیه …………..کرون شده است و ضمن موافقت هیئت مدیره مقرر شد تا از اقای دارا (گل فروش) جهت همکاری و حمایتی که در مراسم داشتند قدردانی شود .
6.تصویب شد تا هرگاه ایمیلی مستقیما به اتحادیه ارسال شد ، هیچ پاسخی داده نشود تا در اولین جلسه هیئت مدیره بعد از بحث و نظر سنجی ، پاسخی رسمی از طرف هیئت مدیره اراسال گردد.
7.برای فعال کردن سایت اتحادیه موافقت شد تا با آقای کوکبی که از طرف رضا برومند معرفی شده است به صورت آزمایشی با مبلغ ماهانه 500 کرون شروع به همکاری شود.
8.تصویب شد برای قراردادهای اجاره لوکال باید آخرین پروتکل هیئت مدیره و اساسنامه انجمن مربوطه نیز در پیوست قرارداد باشد .
9.مقرر شد تا اتحادیه نسبت به اجرای طرح جمع آوری کمک به سیل زدگان سیستان و بلوچستان اقدام کند .
10.تصویب شد تا مبلغ 1500 کرون به حساب انجمن فرهنگی پارتیله جهت درخواست کمک هزینه پیرامون برنامه فرهنگی برای کودکان که ارائه داده اند ، پرداخت شود .
جلسه بعدی 12فوریه 2020 ساعت 17:00

 

دریافت نسخه پی دی اف

دسته‌ها
مصوبات

جلسه یازدهم هیئت مدیره

 

1.دستور جلسه
1.تایید پروتکل نشست 29 دسامبر
2.تصویب دستور کار نشست
3.بحث و تبادل نظر در مورد جلسه عمومی با اعضا اتحادیه
4.گفتگو راجع به راه اندازی یک برنامه رادیویی توسط اتحادیه
5. سایر موارد

3. گزارشات
1. با توافق کل اعضا مورد سه در دستور جلسه از بحث حذف شد .
2.پیشنهاد برای حق استفاده از کمد های قفل دار ، در لوکال اتحادیه برای انجمنهای که از لوکال استفاده میکنند.
3. درجلسه با حمید شجاع تماس گرفته شد تا جهت مورد طرح شده در پروتکل 29 دسامبر برای حضوری رضا برومند و اکرم رضایی به دفتر حمید هماهنگ شود و حمید شجاع موافقت نمود نه بعنوان پاسخگو هیئت مدیره قبلی بلکه تنها بعنوان همکاری با هیئت مدیره ، همکاری لازم را انجام دهد .

4.مصوبات
1. موافقت شد تا رضا برومند نسبت به راه اندازه یک برنامه رادیوی توسط اتحادیه بررسی کنند ونتیجه را بصورت یک پروژه به هیئت مدیره ارائه دهند .
2.در مورد کمد های قفل دار داخل لوکال تصویب شد هر انجمنی که طبق قرار داد از لوکال اتحادیه استفاده میکند تنها حق داشتن دو کمد را دارد .
3.علی بختیار مسئول خرید لوازم بهداشتی ماهانه برای لوکال شدند .
4.موافقت شد تا انجمن آتش روزهای سه شنبه از ساعت 19 تا 21 ، تا برگزاری جشن چهارشنبه سوری در 19 مارش 2020 از لوکال اتحادیه بصورت رایگان استفاده کنند
5.تصویب شد تا هزینه اجاره لوکال برای انجمن ها با نصف مبلغ تایید شده قبلی ، مقرر گردد (نصف روز از 400کرون به 200کرون کاهش یافت و تمام روز از 800 کرون به 400 کرون ) .

 

دریافت نسخه پی دی اف

دسته‌ها
مصوبات

جلسه دهم هیئت مدیره

 

1.دستور جلسه

– گفتگو با حمید شجاع زیبا پیرامون هزینه ها و قرارداد نگهداری از سایت اتحادیه واحد غرب
– بررسی و گفتگو پیرامون ایمیل ارسالی از طرف نواییان برای تعدادی از اعضاء هیئت مدیره و بازرسان
– موارد دیگر

2.شروع جلسه ، توضیحات و رسیدگی به بند اول و دوم دستور جلسه
جلسه ساعت 17:15 به صورت رسمی با حضور اعضاء هیئت مدیره و بازرسان و مهمان جلسه حمید شجاع زیبا شروع شد .
رضا برومند پیرامون توضیح دادند بعلت گم شدن کلیدهای لوکال از اقای شیرین بلاغی و عدم دسترسی به مدارک داخل کمد ، موفق به دست آوردن و مطالعه و تایید قرارداد هیئت مدیره های قبلی جهت همکاری با انجمن رسانه ای پیام بابت همکاری در زمینه نگهداری از سایت اتحادیه ، نشده اند از این رو ، جلسه فوق تشکیل شده با همکاری و همراهی و ایجاد محیطی دوستانه مشکل حاصله فی مابین هیئت مدیره و هزینه های مربوط به سایت با حمید شجاع ، حل و فصل گردد.
حمید شجاع زیبا پیرامون تاریخچه چگونگی و شرایط شروع به همکاری انجمن رسانه ای پیام با اتحادیه جهت راه اندازی و به روز کردن و نگهداری از سایت اتحادیه از سال 2015 ، توضیحاتی کامل دادند و تاکید کردند .
1.قراردادی بین انجمن رسانه ای پیام و هیئت مدیره منعقد نشده بلکه تمام موارد مستند بر تایید و تصویب هیئت مدیره و مکتوب در صورتجلسات رسمی هیئت مدیره در دوره های مختلف در پنچ سال گذشته بوده است .
2.تمامی هزنیه ها در طی پنچ دوره گذشته به صورت هر سه ماه یک بار از سوی انجمن ارسانه ای پیام برای هیئت مدیره ارسال و فاکتورها از جانب هیئت مدیره های مختلف در این سالها پرداخت میشده است.
3.مدیریت انجمن رسانه ای پیام با حمید شجاع نبوده
4.مدیریت انجمن رسانه ای پیام همسر حمید شجاع میباشند .
5.تصویب و صورتجلسات ، تایید شده و شروع همکاری با حمید شجاع وانجمن رسانه ای پیام مربوط به زمانی میباشد که حمید شجاع هیچ سمتی در هیئت مدیره اتحادیه واحد غرب نداشته است .

رضا برومند در مورد ایمیل ارسالی نواییان مختصر توضیحی دادند: ایرادات وارده به حساب ها و هزینه های مربوط به هیئت مدیره در دوره قبل
حمید شجاع توضیح دادند ضمن اینکه به تنهای پاسخگو نمیتوانند باشند و حساب های هیئت مدیره همیشه دوامضاء بوده است ، تاکید کردند برای تک تک موارد تخلف ذکر شده از اقای نواییان ، مدرک و سند و تایید کلیه اعضا هیئت مدیره موجود میباشد .
از این رو درخواست کردند تا رضا برومند و اکرم رضایی ، اعضا هیئت مدیره و همچنین مسئولین مالی اتحادیه بعد از تعطیلات سال نو میلادی روزی را مشخص نموده و حضور در دفتر حمید شجاع و همراه با حضور فرخ قهرمانی ، تمامی موارد تک به تک با سند و مدارک معتبر از جانب هیئت مدیره قبلی به هیئت مدیره کنونی تحویل داده شود .
.
در بخش اخر دستور جلسه (موارد دیگر ) انجمن دنیا درخواست کمک هزینه برای برگزاری جشن افتتاحیه کردند و همچنین استفاده از لوکال اتحادیه در تاریخ 18ژانویه 2020

4.مصوبات
1-با پرداخت فاکتور هزینه های سایت مربوط به انجمن رسانه ای پیام ، از طرف هیئت مدیره با 4 رای موافق و 1 رای ممتنع (از طرف رضا برومند ) موافقت شد .
2-تصمیم گرفته شد تا تامین بودجه برای تغییرات کامل در سایت اتحادیه ، از شروع سال 2020 تا اطلاع بعدی سایت بسته باشد .
3-با پرداخت کمک هزینه برگزاری جشن برای انجمن دنیا مخالفت شد .
4-موافقت شد تا ،تاریخ 18 ژانویه 2020 لوکال اتحادیه در اختیار انجمن دینا قرار گیرد .
5-تصمیم گرفته شد تا ویدا طهرانی به تمامی انجمن های عضو ایمیل ارسال کند تا نسبت به پرداخت حق عضویت های سالانه خود اقدام کنند.
6-جلسه بعدی 8 ژانویه 2020 ساعت 17:00
جلسه در ساعت 19:10به پایان رسید .

 

دریافت نسخه پی دی اف

 

دسته‌ها
مصوبات

جلسه نهم هیئت مدیره

 

1.دستور جلسه
1.گزارش اقدامات اعضاء هیئت مدیره
2.گفتگو پیرامون مشکلات پناهجویان
3تصمیم گیری در مورد سایت اتحادیه
4.پرداخت حق عضویت های انجمن به اتحادیه
5.سایر موارد
3. مصوبات
1. کمک به پناهجویان ایرانی ازطریق دادن مشاوره حقوقی و برگزاری نشست ماهانه رایگان در لوکال اتحادیه.
2. نصب قفل الکترونیکی پس از هماهنگی با مالک.
3. فسخ قرارداد سایت اتحادیه.
4. بستن یکی از دو حساب بانکی.
5. خرید و آبونه یک دستگاه تلفن موبایل برای استفاده هیئت مدیره
6. یادآوری انجمنهای عضو اتحادیه برای پرداخت حق عضویت سالیانه توسط مسئول مالی اتحادیه خانم رضای

دریافت نسخه پی دی اف

دسته‌ها
مصوبات

جلسه هشتم هیئت مدیره

 

1.دستور جلسه
1.گزارش اقدامات اعضاء هیئت مدیره
2.گفتگو پیرامون هشت دسامبر
3.بحث واخذ تصمیم در مورد ارسال نامه به سازمان ملل
4.تصمیم گیری در مورد جلسات هیئت مدیره و تعیین تاریخ مجمع عمومی عادی در سال 2020
5.سایر موارد
3.گزارشات و پیشنهادات
1.اکرم رضائی توضیح دادند کارهای لازمه بانک را انجام داده اند، جهت خرید وسایل مورد نیاز برای مجمع بودجه درخواست کردند.
2.دنیا صدقی با انجمن های که تلفن جواب دادند ، 14 مهمان برای مجمع اعلام حضور کرده اند
قرارشد تا برای بیست تا بیست پنچ نفرشرایط پذیرایی تهیه دیده شود.
3.ویداطهرانی نسبت به گزارش چگونگی جشن شب سال تحویل ، نگارش پرتکل ها، تهیه و تنظیم لیست اقلام لوکال که توسط آقای بختیاری تهیه شده است ، اطلاع دادند.
4.علی بختیاری درخواست کردند برای خرید جشن اخر سال اتحادیه ، تن خواه دریافت کنند.
5.رضابرومند گزارش آماده شدن اینترنت لوکال را دادند،مودم رو تحویل گرفتند
انجمن فرهنگ درخواست عضویت جدید به اتحادیه داده اند.

4.مصوبات
1.بیست پنچ برگ فرم عضویت و فرم درخواست کمک هزینه تهیه شود برای روز یکشنبه ها بین انجمن های مهمان توزیع شود.
2. از طرف اتحادیه نسبت به اعتراضات اخیر ایران بیانیه ای نوشته شود و در سایت اتحادیه گذاشته شود.
3.متن برای سازمان ملل تهیه و در روز مجمع جهت امضا انجمن ها ارائه شود.
4.از ژانویه 2020 جلسه های هیئت مدیره در چهارشنبه های هفته های زوج (یک هفته درمیان ) برگزار میشود
5.مجمع عمومی سالانه یکشنبه 29 مارش 2020 در لوکال اتحادیه برگزار میگردد.
6.مبلغ 3000 کرون از طرف آقای برومند بعنوان تن خواه گردان به حساب آقای بختیاری واریز شد تا رفع مشکلات اداری بانکی به حساب آقای برومند برگشت داده شود.

 

دریافت نسخه پی دی اف

دسته‌ها
مصوبات

جلسه هفتم هیئت مدیره

 

ساعت 17:00
i Karl Gustavsgatan 54 B, 41131 Göteborg

1.دستور جلسه
گزارش کارهای بانکی
قرارداد با انجمن آپادانا
سایر موارد

2.گشایش جلسه و ارائه پیشنهادات
خانم دنیا پیشنهاد تهیه یک فیلم از تشکیل اتحادیه را دادند
پیشنهاد پذیرایی در مجمع بودجه 2020 داده شد.
3.مصوبات
اعلام شده در دو نیم روز صبح ها و بعد ازظهر ها امکان پذیر میباشد .
پس از گفتگوی تلفنی با خانم تهرانی قرار شد
ایشان فرم قرارداد اجاره را ارسال نمایند تا پس از امضا انجمن آپادانا و هیات مدیره اتحادیه ، این انجمن بتواند روزهای ۵شنبه ازساعت 16 الی 20 لوکال اتحادیه را اجاره نمایند
درخصوص حساب های بانکی قرار شد بعد از تحقیق توسط رضا برومند حساب اتحادیه به یکی از حساب ها خاتمه داده شود.
( nordia ell swedbank)
انجمن دنیا نیز قرار شد با ارسال درخواست اجاره لوکال اتحادیه و اعلام زمان های مورد نیاز ، قرارداد اجاره تنظیم واز آغاز سال ۲۰۲۰ فعالیت خود را شروع نمایند.
با توجه به پیشنهاد خانم دنیا جهت تهیه فیلم از تشکیل اتحادیه ،قرار شد ایشان با آقای علیرضا سعادت فیلم ساز ایرانی گفتگو و پس از مشخص شدن هزینه های مربوط ،هیات مدیره در جلسه آینده اخذ تصمیم نماید
پس از بحث و گفتگو موافقت شد از نمایندگان انجمنهای عضو در ۸ دسامبر، طبق رسم سوئدی با غذای مخصوص جشن کریسمس پذیرایی شود
و آقای بختیاری و خانم دنیا مسئولیت انجام آنرا عهده دار شدند

 

دریافت نسخه پی دی اف

دسته‌ها
مصوبات

جلسه ششم هیئت مدیره

ساعت 17:00
i Karl Gustavsgatan 54 B, 41131 Göteborg

1.دستور جلسه
گزارش اقدامات اعضای هیئت مدیره در هفته گذشته.
تصویب دعوتنامه برای ارسال به انجمن های عضو
تصویب نحوه کمک مالی به انجمن های عضو.
بحث پیرامون پروژه آقای نوائیان در مورد نحوه اداره کتابخانه اتحادیه
بررسی تقاضای انجمن آپادانا برای اجاره لوکال
گفتگو در مورد انجمن بازنشستگان با حضور آقای اسکندری.

2.گشایش جلسه و ارائه پیشنهادات
آقای فرهنگ توضیح دادند با توجه به مشکلات مرکز آموزش و محدودیت فضا و امکانات پیرامون حضور انجمن آتش ، درخواست شد تا انجمن آتش از لوکال اتحادیه جهت برگزاری جلسات خود استفاده کنند.
اقای برومند خواستند تا انجمن آتش درخواست خود را به صورت کتبی به هئیت مدیره ارسال کنند تا تصمیم گیری مناسب انجام شود.
از طرف انجمن بازنشستگان سوالاتی پیرامون اجاره لوکال، اینترنت ، نظافت لوکال و تهیه وسایل بهداشتی مورد نیاز لوکال مطرح نمودند و همچنین پیرامون وسایل و لوازم موجود در انبار انجمن بازنشستگان توضیح دادند ، و درخواست ققسه اضافه در لوکال را داشتند .
آقای برومند نیز پاسخ دادند : قرارداد با صاحب ملک کاملا طولانی مدت میباشد ، اینترنت به زودی با هماهنگی صاحب خانه راه اندازی میشود،درمورد نظافت لوکال و تهیه لوازم بهداشتی ،پس از هماهنگی هئیت مدیره به صورت دستورالعمل حتما به کلیه افراد جهت استفاده از لوکال اتحادیه اعلام میشود .
و در مورد وسال موجود درانبار انجمن بازنشستگان ، اتحادیه فقط در صورت داشتن لیست کامل از وسایل موجود میتواند اعلام کند مواردی مورد نیاز اتحادیه میباشد یا خیر.
از طرف آقای نواییان طرحی بابت استفاده از کتابخانه پیشنهاد شد نسبت به گسترده کردن فعالیت کتابخانه لوکال اتحادیه واحد غرب.
3.مصوبات
1جلسه مجمع بودجه 2020 از تاریخ 24 نوامبر به تاریخ 9 دسامبر تغییر و تایید شد.
2.ایمیل دعوت نامه به مجمع بودجه توسط ویدا طهرانی به تمامی انجمن ها ارسال شود .
3.خانم دنیا با انجمن ها تماس مستقیم بگیرند و نسبت به حضور و یا عدم حضور در مجمع بودجه 2020 با انجمن ها هماهنگ کنند.
4.آقای بختیاری نسبت به تایین تعداد قفسه های موجود در لوکال اتحادیه و حق استفاده هر انجمن دو قفسه ، اقدامات لازم را مبذول فرمایند.
5.تصمیم نهایی هئیت مدیره ، با توجه به پرتکل های قبلی ، امکان استفاده از لوکال اتحادیه برای انجمن دنیا ، تنها براساس روزها وساعت های اعلام شده در دو نیم روز صبح ها و بعد ازظهر ها امکان پذیر می باشد .

 

دریافت نسخه پی دی اف

دسته‌ها
مصوبات

جلسه پنجم هیئت مدیره

 

ساعت 17:00
i Karl Gustavsgatan 54 B, 41131 Göteborg

1.دستور جلسه
هماهنگی های لازم پیرامون کارهای اجرایی که در جلسات قبلی تصویب شده است.
گزارش فعالیت های اعضاء هیئت مدیره
سایر موارد

2.گشایش جلسه و ارائه پیشنهادات
آقای برومند توضیح دادند پیرامون کارهای انجام شده بانکی ، همچنین هماهنگی های انجام شده با صاحب خانه جهت راه اندازی اینترنت لوکال و موارد لازمه دیگر .
آقای بختیاری هماهنگ کردند تا درجلسه 6 نوامبر انجمن بازنشتگان در جلسه هیئت مدیره حضور داشته باشند .
ویداطهرانی پیرامون برگزاری جشن سال نو خورشیدی گزارش کارهای انجام شده را دادند .
آقای برومند پیشنهاد دادند تا از اقای نواییان لیست کامل کتاب ها گرفته شود .

3.مصوبات
1.هماهنگی آقای برومند با دفتر اتحادیه مرکزی جهت حق عضویت انجمن های واحد غرب .
2.و موافقت شد تا بابت پرداخت مبلغ 3000 کرون همانند سال گذشته بابت حق عضویت کلیه انجمن های عضو به واحد مرکز پرداخت شود.
3.نسبت به مشخص شدن وضعیت سایت اتحادیه و هماهنگی با حمید شجاع ، تا هفته آینده توسط اقای برومند انجام شود .
4.ارسال دعوت نامه مجمع طرح بودجه 2020 به کلیه انجمن ها .
5.تهییه آیین نامه کمک هزینه مالی به انجمن ها توسط اقای برومند .
6.امکان استفاده انجمن های غیر عضو ماهی یک بار از لوکال اتحادیه به صورت رایگان .
7. اعلام روزها و ساعت های قابل استفاده از لوکال اتحادیه به صورت کتبی به انجن دنیا (ایمیل شود ).

 

دریافت نسخه ی پی دی اف

دسته‌ها
مصوبات

جلسه چهارم هیئت مدیره

 

ساعت 17:00
i Karl Gustavsgatan 54 B, 41131 Göteborg

 

1.دستور جلسه
هماهنگی های لازم پیرامون کارهای اجرایی که در جلسات قبلی تصویب شده است.
گزارش فعالیت های اعضاء هیئت مدیره
تصمیم گیری پیرامون طرح پشنهادی آقای نواییان در مورد برنامه ریزی بودجه سال 2020
سایر موارد

2.گشایش جلسه و تصویب نشست
پرده های لوکال اتحادیه توسط خانم اکرم رضائی تعویض شد.
اسناد و مدارک مالی جهت بررسی، تکمیل و تنظیم به خانم رضائی تحویل داده شد.
آقای دانشی پیشنهاد دادند تا نسبت به فعال کردن طرح پیشنهادی ایشان که سالها قبل به اتحادیه ارائه شده بود پیرامون طرح ملی جوانان اقدام شود.
ویدا طهرانی اعلام کرد طرح پیشنهادی آقای دانشی در هیئت مدیره قبلی هم مطرح و مورد توافق هیئت مدیره قرار گرفته بود.

3.مصوبات
مقرر شد تا نسبت به تهیه یک عدد هارد جهت ذخیره نمودن نوشته ها و فعالیت های هیئت مدیره، توسط ویدا طهرانی اقدام شود.
با طرح پیشنهادی آقای نواییان جهت برگزاری جلسه عمومی با حضور انجمن های عضو بابت ارائه طرح بودجه 2020 ، در تاریخ 24 نوامبر 2019 ساعت 16:00 الی 19:00 موافقت شد.
مقرر شد تا ویداطهرانی نسبت به ارائه پروتکل هیئت مدیره قبلی که با فعال کردن طرح پیشنهادی آقای دانشی موافقت شده بود برای جلسه هیئت مدیره هفته آینده ، اقدام کند.
تصمیم بر آن شد تا نسبت به تجدید نظر پیرامون کرایه دادن لوکال اتحادیه به صورت رایگان یا هزینه کمتر به انجمن های عضو از سال آینده ، در جلسه بعدی هیئت مدیره تصمیم نهایی اخذ و پروتکل شود.
تصویب شد تا از انجمن بازنشستگان دعوت شود تا نسبت به وسایل مورد نیاز اتحادیه ، تحویل گرفتن و یا تصمیم گیری پیرامون آنها برنامه ریزی لازم انجام شود.
تصویب شد تا انجمن فرهنگی پی اس ار یک روز در هفته ( یک روز کامل ) نسبت به راه اندازی پروژه کتابخانه و فعال نمودن کتابخانه واقع در لوکال اتحادیه ، برنامه ریزی کرده و اقدام نمایند.

 

دریافت نسخه پی دی اف

 

دسته‌ها
مصوبات

جلسه سوم هیئت مدیره

 

ساعت 17:00
i Karl Gustavsgatan 54 B, 41131 Göteborg

 

1.دستور جلسه
هماهنگی پیرامون تحویل گرفتن اموال و اسناد اتحادیه از هیئت مدیره قبلی
هماهنگی پیرامون کمک هزینه به انجمن ها
سایر موارد

2.گشایش جلسه و تصویب نشست
از هیئت مدیره قبلی ،آقایان فرخ قهرمانی ، عسگر شیرین بلاغی و حمید شجاع زیبا در جلسه حضور داشته و اسناد و مدارک و پروتکل های هیئت مدیره قبلی را به هیئت مدیره تحویل داده شد.
دو دسته کلید کامل لوکال اتحادیه از طرف آقای حمید شجاع به هیئت مدیره تحویل داده شد .
نسبت به گم کردن دسته کلیدهای اتحادیه توسط آقای عسگر شیرین بلاغی و تحویل آنها به هیئت مدیره تا اطلاع ثانوی مسکوت ماند.
3.مصوبات
مقرر شد تا هیئت مدیره نسبت به تهیه یک لیست از کلیه اموال اتحادیه اقدام لازم را انجام دهند .
مقرر گردید تا جهت کمک به انجمنهای عضو آئین نامه ای تدوین و پس از تصویب در هیئت مدیره ، جهت کمک هزنیه به انجمن های عضو اقدام گردد.
تصویب شد تا ثبت امضاء های هیئت مدیره جدید ، از آقایان فرخ قهرمانی و حمید شجاع درخواست گردد تا نسبت به پرداخت فاکتورهای موجود که زمان سررسید آنها نزدیک میباشد اقدام نمایند (قبض برق ، اجاره لوکال و همچنین پرداخت باقیمانده طلب انجمن بازنشستگان از هیئت مدیره )

 

دریافت نسخه پی دی اف