وبسایت رسمی اتحادیه ایرانیان
کلمه کلیدی

بهنام محجوبی

بهنام محجوبی

گروه پزشکان و کادر پزشکی ایرانیان مدافع حقوق بشر در اتریش در مورد خبر تاسف برانگیز درگذشت بهنام محجوبی زندانی عقیدتی-سیاسی در بیمارستان لقمان در تهران بیانیه ای صادر کرده اند

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More