وبسایت رسمی اتحادیه ایرانیان
کلمه کلیدی

protokolls

جلسه هیات مدیره هجدهم آپریل 2017

نشست ششم هیئت مدیره اتحادیه سراسری ایرانیان واحد غرب سه شنبه 2017/04/18 حاضرین: هیئت مدیره : عباس کامرانی ، فرخ قهرمانی ، حمید شجاع و عسکر شیرین بلاغی بازرس: آقای مسعود رادفر

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More