وبسایت رسمی اتحادیه ایرانیان

جلسه سوم هیئت مدیره

جلسه سوم 12 اکتبر 2021 دستور جلسه روخوانی و امضا صورتجلسه دوم(جلسه قبل) گزارشات انتقال مدارک اتحادیه به دفتر چیدمان دفتر جلسه راس ساعت 17:30 در لوکال اتحادیه با حضور حمید شجاع ، علی بختیاری و ویدا طهرانی ، شروع شد . تصمیم گیری پیرامون موارد دستور جلسه صورتجلسه دوم توسط ویدا طهرانی فراموش شده بود و مقرر شد در نشست بعدی صورتجلسه دوم و سوم همزمان روخوانی و امضا میگردد. تمامی مدارک از انبار لوکال به اتاق هئیت مدیره انتقال داده شد . پیرامون اسناد ومدارک…

جلسه دوم هیئت مدیره

جلسه نخست 28 سپتامبر 2021 دستور جلسه شروع جلسه قرارداد با انجمن سینیور گزارش کار هیات مدیره نسبت به پروتکل قبلی برنامه ریزی قبل از سفر به یونشپینگ ( کنگره 24) وسایل جابجا شده به اتاق پیشنهادات و سایر موارد جلسه راس ساعت 17:30 در لوکال اتحادیه با حضور حمید شجاع ، علی بختیاری و ویدا طهرانی ، شروع شد .(آقای فرهنگ طاولی نیز بعنوان مشاور هیات مدیره در جلسه حضور پیدا کردند ) تصمیم گیری پیرامون موارد دستور جلسه قرارداد با انجمن سینور در حضور اعضا انجمن فوق که…

جلسه اول هیئت مدیره

جلسه نخست 14 سپتامبر 2021 دستور جلسه تعیین رییس جلسه تعیین منشی جلسه تعیین امضا کننده صورت جلسه امضا صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده قبلی تعیین مسئول لوکال حق عضویت ها قرارداد با انجمن سینیور تعیین شرکت حسابداری تصویب نامه های نوشته شده برای ارسال به انجمن ها تعیین جلسه با اعضا تصویب زمان نشست های آتی تلفن اتحادیه نامه ها و گزارشات و فاکتورهای رسیده پیشنهادات و سایر موارد جلسه راس ساعت 17:30 در لوکال اتحادیه با…

بهنام محجوبی

گروه پزشکان و کادر پزشکی ایرانیان مدافع حقوق بشر در اتریش در مورد خبر تاسف برانگیز درگذشت بهنام محجوبی زندانی عقیدتی-سیاسی در بیمارستان لقمان در تهران بیانیه ای صادر کرده اند

پیام روز جهانی کارگر

ایرانیان عزیز روزگار درازی ازعمرآتشبارهای سنگر نبرد تاریخ ساز آدمی می گذرد. نبردی که ستمدیدگان جهان برای براندازی تمامی مناسبات مبتنی بر ظلم، با گوشت و پوست خود تحمل آوردند. اول مای، روزجهانی کارگر، یادآور تمامی بحران ها، وبه تاراج رفتن حقوق اجتماعی زحمتکشان ایران است که با ترفند های سوداگران بازار، موجب فروپاشی بنیادهای عرصه تولید، در میهن مانده درگرداب ما شده است. روزجهانی کارگر، سمبل فریاد های دادخواهی نیروی کار، برای سندیکا، بیمه، مسکن، و دستمزد مناسب است، تا درهجوم مرگ آفرین بیماری کرونا، فرودستان جامعه بی پناه و…

یاری به پناهجویان ترکیه

فرم های مورد نیاز شما

اعضا

انجمن تاتر آزاد

انجمن تاترآزاد و رادیو آزاد - گوتنبرگ با ما آشنا شوید : " انجمن تاتر آزاد" و " رادیو آزاد"…

فعالیت ها

مصوبات

نامه ها و بیانیه ها

بهنام محجوبی

گروه پزشکان و کادر پزشکی ایرانیان مدافع حقوق بشر در اتریش در مورد خبر تاسف برانگیز درگذشت بهنام…

پیام روز جهانی کارگر

ایرانیان عزیز روزگار درازی ازعمرآتشبارهای سنگر نبرد تاریخ ساز آدمی می گذرد. نبردی که ستمدیدگان جهان…

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More