وبسایت رسمی اتحادیه ایرانیان

فرم تقاضای همکاری

برای راحتی و نظم بیشتر اتحادیه واحد غرب اقدام به تهیه فرم درخواست همکاری نموده است که شما می توانید بعد از دریافت آنرا تکمیل نموده و برای هیات مدیره ارسال نمایید دریافت فرم درخواست…

ابراز تالم و همدردی

ابراز تالم هیئت مسئولین اتحادیه سراسری ایرانیان واحد غرب و انجمن های عضو به مردم داغدار غرب ایران و به مردم بی دفاع عراق *** براساس اخبار رسیده یکشنبه شب بیست و یکم آبان ۱۳۹۶ زلزله ای…