وبسایت رسمی اتحادیه ایرانیان

جلسه هیات مدیره هجدهم آپریل 2017

نشست ششم هیئت مدیره اتحادیه سراسری ایرانیان واحد غرب سه شنبه 2017/04/18 حاضرین: هیئت مدیره : عباس کامرانی ، فرخ قهرمانی ، حمید شجاع و عسکر شیرین بلاغی بازرس: آقای مسعود رادفر