وبسایت رسمی اتحادیه ایرانیان

جلسه هیات مدیره هجدهم آپریل 2017

نشست ششم هیئت مدیره اتحادیه سراسری ایرانیان واحد غرب سه شنبه 2017/04/18 حاضرین: هیئت مدیره : عباس کامرانی ، فرخ قهرمانی ، حمید شجاع و عسکر شیرین بلاغی بازرس: آقای مسعود رادفر

رسالت یک رسانه چیست؟

رسالت یک رسانه چیست؟ چرا وچگونه است که رسانه ای در شهر گوتنبرگ به خود این اجازه را میدهد که بلندگوی صدای علی خامنه ای رهبر رژیمی گردد که تا کنون بارها و بارها توسط نهادهای رسمی وقانونی حقوق…

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More