وبسایت رسمی اتحادیه ایرانیان

جلسه هیات مدیره هجدهم آپریل 2017

نشست ششم هیئت مدیره اتحادیه سراسری ایرانیان واحد غرب سه شنبه 2017/04/18 حاضرین: هیئت مدیره : عباس کامرانی ، فرخ قهرمانی ، حمید شجاع و عسکر شیرین بلاغی بازرس: آقای مسعود رادفر

رسالت یک رسانه چیست؟

رسالت یک رسانه چیست؟ چرا وچگونه است که رسانه ای در شهر گوتنبرگ به خود این اجازه را میدهد که بلندگوی صدای علی خامنه ای رهبر رژیمی گردد که تا کنون بارها و بارها توسط نهادهای رسمی وقانونی حقوق…

گزارش هیات مدیره در مجمع عمومی 2017

خلاصه گزارشمهمترین دستاوردهای این دوره هیات مدیره1- جلسات مرتب هفتگی و با تنظیم صورتجلسه و ارسال آن توسط آقای علی فخار به مسئولین و بازرسان اتحادیه و قراردادن صورتجلسه ها در وبسایت رسمی…

صورتجلسه هیات مدیره هفدهم ژانویه 2017

1- نمایندگان مالک لوکال در گفتگویی که با اعضاء هیئت مدیره داشتند کوشش میکردند تا به هیئت مدیره اتحادیه بقبولانند که اتحادیه تقاضای لغو قرارداد را کرده و تا پایان ژانویه باید لوکال را تحویل…