وبسایت رسمی اتحادیه ایرانیان

اطلاعیه شماره 2

گفتگو در جمع دوستان باشگاهباشگاه اتحادیه ایرانیان واحد غرب هر دو هفته یکبار، جمعه ها، ساعت 6 و پانزده دقیقه بحثها و گفتگوهایی در باره مسائل علمی، هنری و اجتماعی ترتیب میدهد.  تدارک برنامه…

اطلاعیه

گفتگو در جمع دوستان باشگاهباشگاه اتحادیه ایرانیان واحد غرب هر دو هفته یکبار، جمعه ها، ساعت 6 و پانزده دقیقه...

اساسنامه

اساسنامه اتحادیه سراسری منشور 
امروز شمار ما ايرانيان در سوئد به بيش از100000 نفر می رسد که به دلايل مختلف و شرايط ناهنجار فرهنگی ــ اجتماعی ــ سياسی موجود در زادگاه خود آن را ترک کرده ايم .…