وبسایت رسمی اتحادیه ایرانیان

اساسنامه

اساسنامه اتحادیه سراسری منشور 
امروز شمار ما ايرانيان در سوئد به بيش از100000 نفر می رسد که به دلايل مختلف و شرايط ناهنجار فرهنگی ــ اجتماعی ــ سياسی موجود در زادگاه خود آن را ترک کرده ايم .…