Iranska Riksförbundet

Mångfalds Kulturforum 2013

Tionde U-projekt: ”Mångfalds Kulturforum 2013”"Mångfald är en tillgång, som för bidrar till regionens utveckling" ikfc BakgrundIKFC (Iranska kulturforskningens Center) med hjälp av VG och…