The news is by your side.

Mångfalds Kulturforum 2013

460

Tionde U-projekt: ”Mångfalds Kulturforum 2013”
“Mångfald är en tillgång, som för bidrar till regionens utveckling”
ikfc

Bakgrund
IKFC (Iranska kulturforskningens Center) med hjälp av VG och Göteborgs kommun har jobbat mycket bra i med en rad olika kulturaktiviteter och de ungdomsprojekt som har uppstått har väckt stort intresse hos olika ålderskategorier i olika grupper.

Vi har sedan 2006 genomfört nio lyckade ungdomsprojekt med olika innehåll men med grundtema kring mänskliga rättigheter och demokratins historia igenom olika kultur aktiviteter, som ett underbart verk, för att nå målet.
Det har varit ett bra samarbete mellan olika föreningar, ungdomar och föräldrar som definitivt ökat förståelsen för varandras olika bakgrund, ökat intresset för demokratins historia.
”Mångfalds Kulturforum-2013”
Vi vill nu fördjupa vårt arbete och underlätta för ungdomar att över gränserna, både generations-, ämnes-, och geografiskt, utveckla sin kompetens, utvecklas som människor och skapa nya kontakter med ytterligare ett ungdomsprojekt denna gång med ”Mångfalds Kulturforum 2013”.
Syfte/målsättning
Våra övergripande målsättningar kan sägas vara att bidra till att skapa ett gott samhälleligt klimat. Vi vill underlätta för ungdomar att över gränserna, både generations-, ämnes-, och geografiskt, utveckla sin kompetens, utvecklas som människor och skapa nya kontakter
Målgrupper är ungdomar 15–26 år och deras föräldrar från Västra Götaland.

http://www.eucn.org/UP10_Kulturforum.htm

پاسخ دهید

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More