Iranska Riksförbundet

Projekt kring demokrati- och världskultur frågor för ungdomar

424

i har under de senaste åren genomfört åtta olika ungdomsprojekt med teman demokrati, mänskliga rättigheter, jämställdhet och frihet. Det här är det nionde projektet, med tema ”kring demokrati- och världskulturfrågor för iranska ungdomar”, en fortsättning på de redan tidigare genomförda åtta ungdomsprojekten.

Vi har i de tidigare projekten arbetat med praktisk demokrati där vi har besökt FN i USA och EU-parlamentet i Bryssel. Vi har även gjort besök i den svenska riksdagen. I ett av projekten har vi arbetat med de mänskliga rättigheterna och bearbetat det genom ett besök i Auschwitz, där brotten mot de mänskliga rättigheterna under andra världskriget stod i centrum.
Studiebesöket i UNESCO och Europaparlamentet samt kulturmöten i Paris/Bryssel är en femte del av ungdomsprojekt 9 (UP9).
http://www.eucn.org/UP9_Unesco.htm

پاسخ دهید

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More