وبسایت رسمی اتحادیه ایرانیان

اسامی هیات مدیره سال 2019 و سمت های آنان

شماره نام سمت
1 حمید شجاع رئیس هیات مدیره
2 ویدا طهرانی مسئول مالی
3 علی بختیاری منشی
     
4 پرویز عصفوری بازرس

 

برای تماس با هیات مدیره از ایمیل آدرس styrelsen@irisvast.se استفاده و یا از طریق فرم تماس پیام خود را ارسال فرمایید.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More