IRANSKA RIKS FÖRB. I SVERIGE
وبسایت رسمی اتحادیه ایرانیان
بخش

نامه ها و بیانیه ها

بیانیه

اتحادیه سراسری ایرانیان واحد غرب سوئد ٬ ضمن حمایت و پشتیبانی از مبارزات و اعتراضات آبان ۹۸ هموطنان عزیز در ایران ٬ همچنین محکوم کردن نظام و حکومت در راستای کشته شدن بیش از صدها…
بیشتر بخوانید