IRANSKA RIKS FÖRB. I SVERIGE
وبسایت رسمی اتحادیه ایرانیان

لوکال اتحادیه سراسری ایرانیان واقع شده در یکی از مراکز شهر گوتنبرگ با وسعت 160 متر است. این لوکال از سال 2013 در اختیار اتحادیه قرارگرفته است. پس از فراز و نشیب های مختلف در اتحادیه سراسری ایرانیان واحد غرب سرانجام در سال 2019 این لوکال توسط مالک ساختمان بازسازی شد و نقشه آن به شکل فعلی در آمد. 

تجهیزات لازم برای استفاده هرچه بهتر توسط هیات مدیره وقت خریداری و  فراهم شد. این تجهیزات شامل لوازم پذیرایی، سیستم صوتی و تصویری، میز و صندلی برای برگزاری جلسات و کنفرانس ها است. 

در مدت کرونا لوکال اتحادیه عملا مورد استفاده هیچیک از انجمن ها قرار نگرفت و در سال 2022 پس از انتخاب هیات مدیره جدید، لوکال دیزاین شد و با نصب تابلوهایی از هنرمندان و نقاشی های مختلف به زیبایی لوکال افزوده شد. همچنین قسمت کتابخانه لوکال اتحادیه سراسری نیزبه زودی با 2500 عنوان کتاب ارزشمند افتتاح خواهد شد و تمامی ایرانیان مقیم سوئد امکان استفاده و به امانت گرفتن این کتاب ها را به رایگان خواهند داشت. هم اکنون انجمن های سالمندان و بازنشستگان ، انجمن رسانه ای پیام و موج رادیویی ام ان اف از لوکال اتحادیه بصورت دائم استفاده می کنند و انجمن های عضو نیز ، بنا به تصویب هیات مدیره می توانند با رزرو قبلی هر ماه یکبار از لوکال اتحادیه به رایگان استفاده نمایند. برای این منظور با مسئول لوکال اتحادیه آقای علی بختیاری با شماره 0739272223، و یا 0313048001 تماس بگیرید و یا به آدرس info@irisvast.com ایمیل بفرستید. در زیر تعدادی از تصاویر لوکال را مشاهده می فرمایید. قابل ذکر است ، افراد و یا انجمن های غیر عضو نیز می توانند در شرایط خاص لوکال را از اتحادیه سراسری ایرانیان اجاره نمایند.