IRANSKA RIKS FÖRB. I SVERIGE
وبسایت رسمی اتحادیه ایرانیان

مستند یک هفته با اتحادیه سراسری ایرانیان

531

مستند یک هفته با اتحادیه سراسری ایرانیان واحد غرب به همت آقای محمد جعفری رئیس هیات مدیره در سال 2014 تصویربرداری شده و اشاره می کند به فعالیتهای اتحادیه در یک هفته و با افراد گوناگون مصاحبه می کند

 

توجه شما را به تماشای این ویدیو به مدت زمان 56 دقیقه جلب می نماییم

پاسخ دهید

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.