IRANSKA RIKS FÖRB. I SVERIGE
وبسایت رسمی اتحادیه ایرانیان

گزارشی از فعالیتعای انجمن مدرنیته تا سال 2015

584

در جامعه کشاورزی آدمی برای زنده ماندن کار میکرد.

در جامعه صنعتی برای رفاه و در جامعه ارتباطات برای کیفیت زندگی کار میکنیم.

بیاد دارید که بدنبال تقّلب در انتخابات رئیس جمهور ایران در سال 88 ، در ایران و کشورهای دیگر، اعتراضات خونینی بر پا شد. ایرانیان یوته بورگ هم در این حوادث بی تفاوت نماندند. 

 

گروهی که در تظاهرات متعدد گرد هم آمده بودیم افرادی دارای بینش سیاسی و فعال در جامعه بودیم و علاقه داشتیم تأثیر ایده ها و سیاستهای نو بر جامعه ایران را بررسی نماییم. 

در عرض دوسال همکاری در کمیته ای برای حمایت از دمکراسی در ایران سعی کردیم ارتباط خود را حفظ کرده گسترش دهیم. در این مدّت ایده ها و روشهای مختلف فکری و خواسته ها و امیدواریهای ما بطور پیوسته صیقل خورده، از توده ای بی شکل به بلوری شفاف تبدیل شد و 

منجر به ثبت انجمن مدرنیته گردید.

چرا مدرنیته؟

تصویر روشنی از آینده که هماهنگ با امواج کوشش های جدید برای صلح و آزادی در دنیا باشد، در دست نیست. با کمبود ایده آلهای روشن برای آینده کهنه پرستی های قدیم و فرم های اجتماعی غیر قابل استفاده جای ایده آلهای مثبت را گرفته نتیجه بنیادگرایی و تعصب خواهد شد.

مدرنیسم نظمی اجتماعی است شامل اطلاعات منطقی، اصول علمی و هنری، حقوق فردی و تشکیلات سیاسی. آگاهی از مدرنیسم و جامعه ای متمدن هدف برنامه انجمن ماست.

اساس روش کار ما:

گذار ما از جامعه کشاورزی به جامعه اطلاعاتی بیش از صد سال طول کشیده است که زمان زیادی نیست و هنوز جامعه کشاورزی، صنعتی و اطلاعاتی به موازات یکدیگر همه جای کره زمین وجود دارد. اما با آنکه دانش جامعه ای بهتر وجود دارد، ولی به اندازه کافی گسترش نیافته و شناخته نشده است. ما قصد داریم با شناخت این دانش آنرا گسترش داده، رشد بدهیم و خود را با آن جامعه هماهنگ نماییم.

ما در جامعه اطلاعاتی زندگی میکنیم و بنظر می آید دانش چیزی است که در حال و آینده به آن نیاز داریم. 

آموزش راه را روشن میکند و کیفیت زندگی را بالا می برد.

دوره های آموزشی، سمینار ها و سخنرانی ها و گفتگوی اینترنتی از جمله روشهای کار ماست و تواناییش را داریم.

در چهار سال گذشته فراز و نشیب های زیادی در جریانات اجتماعی ایران پیش آمد و چند نفری از اعضای اولیه انجمن که گرایش های مختلفی داشتند ما را ترک کردند. اما کسانی که به علم و هنر و شیوه های زندگی مدرن دلبستگی دارند و روابط اجتماعی جدیدی را آرزو میکنند همچنان با انجمن همکاری دارند و به تحقیق و بررسی مدرنیسم در علم و هنر و فلسفه و جامعه ادامه میدهند.

از جمله دست آوردهای ما در این انجمن بررسی هنر مدرن، اندیشه های فلسفی نو، روابط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی مدرن است.

در این راستا محققان ایرانی ساکن اروپا و امریکا و سوئد از جمله آقایان: ناصر کاخساز، محمد کردوانی، محمد امینی، اسفندیار طبری، محسن حیدران، فرهنگ تاولی و خانم شیریندخت دقیقیان درسالهای گذشته در برنامه های سخنرانی انجمن مدرنیته که در سطح شهر ترتیب داد شده است شرکت کرده، مدرنیسم را از زوایای مختلف مورد بحث و گفتگو قرار داده اند.

از جمله بررسی کرده ایم که مدرنیسم در هنر با ترک تقلید از کلیسا آغاز میشود. به تجربه عینی و تحقیق علمی واقعیت می پردازد. به جسم و روان انسان و طبیعت احترام می گذارد، جمع گرا هست و مسائل را از دیدگاه ها و زوایای مختلف می نگرد و مدافع آزادی بیان است.

با معماری مدرن آپارتمان سازی و شهر سازی نو امکان رشد می یابد و فرهنگ روابط شهری تحولی تازه می یابد.

با رشد اقتصاد و اختراع ماشین های جدید روابط اقتصادی جدیدی مطرح می شود و تولید انبوه ممکن میگردد. کیفیت کالا ها بالا رفته هزینه تولید کاهش می یابد و تولید کالای مصرفی با رشد جمعیت هماهنگ میشود.

در مدیریت اقتصادی، اجتماعی مسئله برنامه ریزی و تجزیه و تحلیل آماری واقعیت های موجود، پیش بینی نتایج آینده را ممکن میسازد و گامی برای توسعه اجتماعی برداشته میشود.

در زمینه آموزش، پداگوگی مدرن اختدار پدر و مادر و اختیارمعلم و استاد را کمتر بها میدهد. برعکس شرکت دمکراتیک بچه ها و جوانها در کار آموزش خود مورد توجه قرار میگیرد. همکاری بین شاگردان تقویت و تربیت میشود تا رابطه اجتماعی آنها خلاقتر باشد. معلم و استاد نقش راهنما و هدایت کننده را بعهده دارند و شیوه های مدرن تحقیق، اندیشه و تجربه دانش، آموزش داده میشود تا توانایی ها و کنجکاوی های شاگردان متوجه واقعیت های علمی و هنری گردد.

در جامعه مدرن حقوق فردی و اجتماعی برجسته میشود. آموزش عمومی، بهداشت و بیمه عمومی رشد میکند و جامعه گرایی و آزادیخواهی با عقبماندگی دیکتاتوری و سرمایه داری مقابله می نمایند و دنیای نوی را نوید میدهند.

اینها و ده ها مسئله دیگر موضوع بحث ما در انجمن مدرنیته بوده است، گفتگوهایی نه برای اینکه حرفی زده باشیم و چیزی شنیده باشیم، بلکه میخواستیم انجمنی مدرن از جمع خود بسازیم تا بجای تکرار روابط دوستی ، خانوادگی، قومی و قبیله ای محدود و نارسا، روابط آزاد و دمکراتیک و متکی به رأی اکثریت را درون انجمن کوچک خود تجربه کرده به حقوق و رأی افراد احترام بگذاریم، احترام به نظر جمع را تجربه کنیم تا افراد در فضای اقتصادی، اجتماعی واقعی با سربلندی و بدون اتکاء به دیگری از حقوق فردی و اجتماعی خود دفاع نمایند.

امروز میتوانیم ادعا کنیم که تاکنون در هدف خود موفق بوده ایم چرا که نه تنها انجمنی دور از فردگرایی و خودپسندی داریم، بلکه اعضاء انجمن با تجربه ها و توانایی هایی که درین انجمن بدست آورده اند در تشکیلات اجتماعی و انجمنهای دیگر نقش مثبت و تعیین کننده ای دارند،

اما حکایت همچنان باقی است.

هنوز راه درازی در پیش داریم تا پست مدرنیسم را هم به نقد و بررسی بگذاریم و پشت مدرنیسم را به بینیم. هنوز روانشناسی انسان امروز و جامعه بعد از «گلوبالیزرینگ» را بررسی نکرده ایم.

هنوز پاسخ این سئوال را دریافت نکرده ایم که چرا روزانه در عراق، افغانستان و سوریه 50،100،200 نفر یا بیشتر خودکشی میکنند و یکدیگر را میکشند و خانواده ها را خانه خراب میسازند اما هیچ فردی، دولتی یا تشکلی اقتصادی، اجتماعی به نسل کشی محکوم نمیشود که هیچ بانیان جنگ و ستیز ها ادعای دریافت جایزه نوبل را هم دارند.

هنوز گفتگویی در باره مرز اقتصادی کشورهای خاورمیانه در قراردادهای نظامی، اقتصادی نداشته ایم تا بدانیم گربه ایران چند قلو زاییده و بچه هایش با چه نسبتی بین چین، روسیه، انگلیس، فرانسه، آلمان و سوئد تقسیم شده است.

هنوز بررسی نکرده ایم تا مطمئن شویم چهار درجه افزایش گرمای زمین نتیجه خوردن گوشت گاو هست یا تولید بی رویه انرژی اتمی و رشد تولید انرژی خورشیدی و دزدی ابرها.؟ و چرا دیگر زاینده رود زاینده نیست، کاری در کارون نیست و دریاچه رضائیه رضایتی را نتیجه نمیدهد.

انجمن مدرنیته برنامه بحث و گفتگو های خود را چون گذشته دو هفته یکبار در باشگاه اتحادیه واحد غرب واقع در لاندالا ادامه میدهد.

از همه شما دوستان فارسی زبان دعوت میکنیم که همراه ما باشید.

آدرس پستی: 

Karl Gustavsgatan 54 B 

411 31 GBG 

 

(خط 10 و 7 و اتوبوسهای 16 و 19 از سنتروم بطرف چالمرز- )Kapellplatsen 

(Handelsbanken جنب Landala)

در فیسبوک با نام :

Stödnätverket för modernitet rörelse

با ما در ارتباط باشید.

 

پاسخ دهید

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.