IRANSKA RIKS FÖRB. I SVERIGE
وبسایت رسمی اتحادیه ایرانیان

فیلم کوتاه از فعالیت برای آزادی، دیدار و سخنرانی دکتر زرافشان در یوته بوری

778

فیلم کوتاه از فعالیت برای آزادی، دیدار و سخنرانی دکتر زرافشان در یوته بوری ، سال ۲۰۰۷

پاسخ دهید

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.