IRANSKA RIKS FÖRB. I SVERIGE
وبسایت رسمی اتحادیه ایرانیان

انجمن آرداویراف

541

انجمن آرداویراف از ژانویه 2015 به شکل غیر رسمی و از آکوست 2016 به شکل رسمی آغاز به فعالیت کرده است.
ما با استفاده از نیروهای متخصص سعی در حفظ کیفیت کار خود داشته ایم.انجمن آرداویراف عمدتا تمرکز بر ایجاد و شناساندن چیستی سلامت روان و همچنین به حفظ و بقای آن از طرق مختلف اهتمام می ورزد.
نمونه هایی از فعالیت جاری انجمن برگزاری کارگاههای مختلف و متعددبا توجه به نیاز جامعه ایرانی در تطابق و تعامل با جامعه غیر سنتی سوئد بوده است. این کارگاهها عمدتا به زبان فارسی برگزار شده است ولی بنابر درخواست و شرایط مسائد بعضا به زبانهای انگلیسی و یا سوئدی هم برگزار گردیده است.
ایجاد آگاهی یکی از مهمترین اهداف این گروه خدمتگزار است ، آگاهی روانشناختی یا همان خود آگاهی ، آگاهی از قوانین موجود در جامعه یا حتی هنجارهای موجود که گاهی سالها زمان میبرد تا با هزینه های گزاف شناخته شوند ، آگاهی از حفظ سلامت جسمانی وتغذیه ،آگاهی از سبک و نوع خدماتی که بخشهای مختلف سیستم اداری سوئد در بردارد .

شعار و عمل آرداویراف ( ما معتقدیم با کسب آگاهی ،دنیای بهتری خواهیم ساخت.)

ساراشادابی
روانکاو ومدرس خودتحلیلگری
رئیس هیات مدیره آرداویراف

پاسخ دهید

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.