IRANSKA RIKS FÖRB. I SVERIGE
وبسایت رسمی اتحادیه ایرانیان

جلسه هشتم هیات مدیره اتحادیه سراسری واحد غرب

اول نوامبر 2018

373

1- گشایش و تصویب نشست:
• نشست هفتم اتحادیه با توجه به حضور اکثر اعضای هیئت مدیره مورد تصویب قرار گرفت
• نکته : طبق توافق اکثریت اعضا به دلیل تعمیرات لوکال دائمی اتحادیه سراسری واحد غرب تا اطلاع ثانوی جلسات به آدرس Gustav Dalensgatan 11 برگزار خواهد شد.
• گزارشات
• پیشنهادات
• در خصوص درخواست انجمن پارتیله
• در خصوص درخواست انجمن تئاتر کودکان
• در خصوص لوکال اتحادیه
• برنامه ریزی برای آینده
• مسائل دیگر
• جمع بندی و خاتمه

2- گزارشات:
• حمید شجاع زیبا اعلام کرد به جهت خرید هاست و دومین اقدام شده است.
• ساراشادابی گزارش داد انجمن آرداویراف سه فعالیت از جلسه قبل تا به امروز برای جوانان تحت عنوان و سرپرستی اتحادیه انجام پذیرفت
• ویدا تهرانی گزارش داد :
i. تماس با مربی فوتبال و پیگیری به عهده حمید شجاع خواهد بود
ii. اکرم رضایی همکاری انجمن پارتیله به جهت برگزاری مراسمی در کتابخانه پارتیله
• اکرم رضایی گزارش داد به تاریخ 25 اکتبر مراسمی با ذکر حمایت از اتحادیه سراسری غرب برگزار شد.
• فرخ قهرمانی گزارش داد
i. بوکنینگ کتابخانه برای انجمن تئاتر آزاد در جریان انجام است .
ii. همچنین در خصوص تهیه وسایل مورد نیاز درب اف آ جلسه ای با حضور آقای رضا طالبی و میترا علم شاهی و کمیل انجام پذیرفت که تمایلی به همکاری برای تهیه و تکمیل بودجه مورد نیاز تجهیز ات را نداشته اند.

3- پیشنهادات:
• حمید شجاع زیبا پیشنهاد داد امکانی وجود دارد که ظروف را دست دوم از یک منبع قابل خریداری است .
• عسگر شیرین بلاغی پیشنهاد داد که برای لوکال همه تجهیزات از نو خریداری شود.
• فرخ قهرمانی پیشنهاد داد:
a. وظیفه جستجو در گوگل را بابت میزو صندلی دست دوم را به عسگر شیرین بلاغی و اکرم رضایی سپرده شود.
b. وظیفه پیداکردن تعداد صندلیها و میزهای موجود در انجمن بازنشستگان وشرایط کلی تجهیزات را به حمید شجاع زیبا سپرده شود.
• انجمن پی اس آر پیشنهاد داد 6000 کرون بابت طرح مراسم و جشنی که از قبل درخواست شده است تخصیص یابد.
• در خصوص افتتاحیه اتحادیه پیشنهاداتی شد. پنجشنبه 20 دسامبر 2018 تعیین شد که در جلسه بعدی به ریز مطالب خواهیم پرداخت.

4- مصوبات:
1. پروتکل پیشین _ شماره هفتم تصویب شد.
2. باپیشنهاد انجمن پی اس آر موافقت نشد.
3. روز و تاریخ و ساعت جلسه بعدی توافق خواهدشد.

مدیر و سخنگوی اتحادیه واحد غرب 

فرخ قهرمانی

نگارنده پروتکل و عضو هیئت مدیره

سارا شادابی

دریافت فایل پی دی اف

نظر بسته شده است