IRANSKA RIKS FÖRB. I SVERIGE
وبسایت رسمی اتحادیه ایرانیان

جلسه نهم هیات مدیره اتحادیه سراسری واحد غرب

22 نوامبر 2018

368

1- صورتجلسه پیشنهادی
a. گشایش جلسه و تصویب نشست
b. ارائه تصویر صورتجلسه پیشنهادی
c. رسیدگی به موضوعات انجمن بازنشستگان
d. در خصوص تیم فوتبال
e. قرائت و تصویر نشست قبلی
f. گزارشات
g. پیشنهادات
h. جمع بندی و خاتمه

2- گشایش جلسه و تصویب نشست:

• نشست تصویب شد.
• با انجمن بازنشستگان درخصوص دو مورد مشخص صحبت شد که رای مصوب در مصوبات خواهد آمد ولی رای نهایی به بعد از تصمیم هیات مدیره انجمن بازنشستگان موکول شد.
• در نشست با آقای رضایی در خصوص تشکیل تیم فوتبال مقدمانی صورت پذیرفت .
• تصویب پروتکل نشست هشتم.

3- گزارشات

• آقای عسگر شیرین بلاغی گزارش داد یک مدل صندلی را درایکیا پیدا کرده به مبلغ 170 کرون .متاسفانه امکان دسترسی به منابع دیگر نداشتم.
• اکرم رضایی گزارش داد دستیابی به ظروف دست دوم بسیار سخت بود.
• انجمن پی اس آر گزارش داد انجمن رقص ژینو درخواست عضویت داده است که من برای ا
• انجمن پی اس آر مبلغ 12000 کرون بابت پروژه برگزاری جشن خیابانی شب یلدا درخواست نمود
• فرخ قهرمانی گزارش داد
o طبق آخرین مکالمه با صاحبخانه لوکال به احتمال قریب به یقین 15 دسامبر به بعد لوکال تحویل داده می شود بنابر این ما قادر به برگزاری افتتاحیه حداقل تا 15 ژانویه را دارا نخواهیم بود.
o متاسفانه کتابخانه جانداد وبا آقای غفرانی فر صحبت شد،بنا شد یک لوکال دیگری را پیدا کنند واتحادیه هزینه راپرداخت کند.
• حمید شجاع زیبا گزارش داد در خصوص تعیین لوکال موندال با آقای غفرانی فر در تماس بوده است .

4- پیشنهادات
• پیشنهاد شد لیبل برای اثاثیه و اموال اتحادیه تهیه شود
• پیشنهاد شد درخواست بودجه داده نشودتا اتحادیه بتولند هزینه ها ی تجهیز لوکال را پوشش دهد.
• پیشنهاد شد مبلغ 5000 کرون به پروژه انجمن پی اس آر تخصیص یابد.

5- مصوبات

o انجمن بازنشستگان بررسی خواهد کرد که آیا تمایلی به فروش لوازم خود دارد یانه. در صورت موافقت با فروش هرنوع لوازم و یا تجهیزات هیچگونه ادعایی در رابطه با آنها نخواهد داشت. (در ازای مبلغی مشخص که توافق خواهد شد و در قراردادی فیمابین امضا خواهد شد. )

o اجاره ماه سپتامبر انجمن بازنشستگان به مبلغ 3000کرون در اسرع وقت به اتحادیه پرداخت خواهد شد و اتحادیه پس از دریافت مبلغ 3000 کرون را به سبب کمک به بازنشستگان برای هزینه های جا به جایی پرداخت خواهد شد.
o مبلغ 5000 کرون به پروژه انجمن پی اس آر تخصیص یافت.
o اقدام به تشکیل تیم فوتبال مصوب شد ومقدمات تیم فوتبال نوجوانان فراهم شود.
o به دلیل عدم آمادگی لوکال مراسم افتتاحیه اتحادیه سراسری غرب درتاریخ 20 دسامبر 2018 کنسل شد.

فرخ قهرمانی رئیس هیات مدیره

ساراشادابی منشی هیات مدیره

9دریافت فایل پی دی اف

نظر بسته شده است