IRANSKA RIKS FÖRB. I SVERIGE
وبسایت رسمی اتحادیه ایرانیان

دعوت هیات مدیره از اعضا برای جلسه سالیانه

427

قابل توجه نمایندگان محترم انجمن های عضو اتحادیه سراسری ایرانیان واحد غرب

بدینوسیله از شما دعوت میشود تا در جلسه سالیانه در تاریخ هفتم آوریل 2019 ساعت 14 شرکت نموده و با حضور فعال خود موجب رشد و اعتلای اتحادیه شوید. بدیهی است انجمن هایی که حق عضویت خود را پرداخت ننموده اند نیز حق شرکت در جلسه را خواهند داشت ولی نمی توانند در رای گیری ها شرکت نمایند. 

بایستی اعتراف کنیم که سال گذشته برای اتحادیه نقطه عطف بحساب می آید و یکایک افراد هیات مدیره با دل و جان برای رشد اتحادیه تلاش نموده اند و معتقد بودند که بنای اول گسترش فعالیت های اتحادیه در سایه همدلی و اتحاد بین انجمن هاست و هر چه بیشتر تلاش کنیم خانه خود را آبادتر می سازیم. لذا با شرکت فعال خود آینده اتحادیه را تضمین نمایید.

در جلسه مجمع عمومی ضمن شنیدن گزارشات عملکرد هیات مدیره در سال گذشته، گزارش مالی و گزارش بازرسان به موضوع اهداف اتحادیه در سال آینده خواهیم پرداخت و هیات مدیره جدید را انتخاب خواهیم نمود. 

حضور کلیه انجمنهای ایرانی متمرکز در استان غرب سوئد در این جلسه آزاد بوده و می توانند برای اقدام و بررسی برای عضویت در اتحادیه در این جلسه شرکت نمایند

همانطور که می دانید بخشی از بودجه اتحادیه بعد از ارسال گزراش فعالیت انجمنها در سال 2018 می باشد لذا نسبت به ارسال گزرش فعالیت خود نیز هرچه سریعتر اقدام فرمایید.

همچنین در صورتیکه مایلید در یکی از سمتهای هیات مدیره پستی را داشته باشید ، با هریک از نمایندگان هیات تدارکات انتخابات: 

آقایان فرهنگ طاولی ، حسن یحیایی و امیر نفری تماس حاصل فرمایید

ببدیهی است کلیه پیشنهادات خود را نیز هرچه سریعتر به آدرس styrelsen@irisvast.com ارسال فرمایید. 

با احترام 

هیات مدیره سال 2018-2019

نظر بسته شده است