IRANSKA RIKS FÖRB. I SVERIGE
وبسایت رسمی اتحادیه ایرانیان

جلسه چهارم هیئت مدیره در سال 2021

سه شنبه 12 اکتبر 2021

269

جلسه چهارم 2 نوامبر 2021
دستور جلسه
1. گزارش عملکرد هیات مدیره
2. روخوانی و امضا پروتکل های قبلی
3. کمد برای انجمن ها
4. برنامه ریزی برای دعوت از اعضا برای ارائه گزارش عملکرد کاری
5. اعتراض همسایگان در مورد ریختن آش و سوپ در بیرون لوکال
6. رزرو لوکال توسط آقای قهرمانی
7. اعلام آمادگی انجمن دیالوگ برای اجاره لوکال برای استفاده برای تاتر همه روزهای هفته از ساعت 18 تا 21
8. نامه های رسیده
9. دیگر موارد
جلسه راس ساعت 17:30 در لوکال اتحادیه با حضور حمید شجاع ، علی بختیاری و ویدا طهرانی ، شروع شد .

تصمیم گیری پیرامون موارد دستور جلسه

1. گزارش عملکرد ها
حمید شجاع : موارد مربوط به حساب بانکی سوئد بانک انجام شد
منتظر نامه های نوردیا بانک هستیم
ویدا طهرانی :
نامه درخواست همکاری انجمن ها برای انجمن های عضو ارسال شد
2. پروتکل ها در جلسه خوانده شد و پس از تایید ، توسط رئیس هئیت مدیره و منشی ، امضا گردید .
3. کمد ها سفارش داده خواهد شد ، منتظر کمک هزینه از طرف آ ب اف و اقدام برای ارسال کمد ها به لوکال اتحادیه هستیم .
4. اشتباه غیر عمدی ، گذاشتن اشغال مواد غذایی در کنار اتاقک مخصوص زباله و حمله پرندگان منجر به ریختن موارد غذایی در اطرف محیط خارج لوکال شده بود که مقرر شد تا نسبت به تهیه کلید اتاقک زباله با صاحب ملک هماهنگی های لازم انجام شود تا از این پس با چنین مشکلاتی مواجه نشویم .
5. بعلت برگزار نشدن جلسه هئیت مدیره در دوهفته قبل ، مورد اجاره لوکال به آقای قهرمانی ، انجام شده است .
6. با اجاره لوکال به انجمن دیالوگ موافقت شد اما نه برای هر روز هفته بلکه برای دوشنبه تا جمعه .
7. فاکتور موبایل توسط علی بختیاری به حمید شجاع تحویل داده شده و مقرر شد تا علی بختیاری با رضا برومند جهت بستن خط موبایل خریداری شده ، هماهنگی های لازم بعمل آید .
8. تصمیم گرفته شد تا برای 11 دسامبر مهمانی پایان سال2021 و گزارش عملکرد هئیت مدیره در لوکال خود هئیت مدیره برگزار گردد و مسئولیت هماهنگی های لازم با انجمن های عضو به ویدا طهرانی داده شد.
9. با اجاره لوکال برای شنبه 7 نوامبر ( تمام روز ) به صورت شخصی به خانوم ناهید مقبولی ، موافقت شد.

سایر موارد:

مقرر شد تا کلید اتاقک زباله در اختیار هیچ انجمنی نباشد ، بلکه در لوکال خود اتحادیه در مکان قابل دسترسی قرار گیرد تا تمام انجمن ها و افراد امکان استفاده داشته باشند .

جلسه ساعت 19:00 تمام شد.
جلسه بعدی 18 نوامبر ساعت 17:30 در لوکال اتحادیه واحد غرب

حمید شجاع زیبا رئیس هئیت مدیره ویدا طهرانی منشی هئیت مدیره

دریافت فایل پی دی اف

نظر بسته شده است