IRANSKA RIKS FÖRB. I SVERIGE
وبسایت رسمی اتحادیه ایرانیان

جلسه اول هیئت مدیره

سه شنبه 14 سپتامبر 2021

231

  

جلسه نخست   14 سپتامبر 2021

دستور جلسه

 1. تعیین رییس جلسه 
 2. تعیین منشی جلسه
 3. تعیین امضا کننده صورت جلسه
 4. امضا صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده قبلی 
 5. تعیین مسئول لوکال 
 6. حق عضویت ها
 7. قرارداد با انجمن سینیور 
 8. تعیین شرکت حسابداری
 9. تصویب نامه های نوشته شده برای ارسال به انجمن ها
 10. تعیین جلسه با اعضا 
 11. تصویب زمان نشست های آتی
 12. تلفن اتحادیه 
 13. نامه ها و گزارشات و فاکتورهای رسیده
 14. پیشنهادات و سایر موارد

جلسه راس ساعت 17:30 در لوکال اتحادیه با حضور حمید شجاع ، علی بختیاری و  ویدا طهرانی ، شروع شد .

(آقای فرهنگ طاولی نیز بعنوان مشاور هیات مدیره در جلسه حضور پیدا کردند )

 

تصمیم گیری پیرامون موارد دستور جلسه

 

 1. حمید شجاع رییس جلسه ، ویدا طهرانی منشی جلسه و هر دو امضا کننده گان صورت جلسه انتخاب شدند.
 2. صورتجلسه مجمع عمومی توسط آقای حاجی نژاد و آقای نصرتی امضا و برای واحد غرب توسط پست ارسال شده است. به محض دریافت پست هئیت مدیره واحد غرب میتواند  اقدامات معرفی افراد دارای حق امضا را به نهادهای رسمی اعلام کند .
 3. تصویب شد تا با شرکت اف ام بعنوان شرکت حسابدار ، پیرامون مسائل مالی اتحادیه واحد غرب ، همکاری های لازم معمول گردد.
 4. علی بختیاری بعنوان مسئول لوکال اتحادیه تعیین شدند .
 5. مقرر شد به محض دریافت حق امضا از بانک ها برای هر انجمن عضو واحد غرب مبلغ 200 کرون بصورت جداگانه و با ذکر نام انجمن برای اتحادیه سراسری واحد مرکز ارسال شود. بدیهی است مبلغ حق عضویت در اتحادیه سراسری واحد غرب کماکان سالیانه 100 کرون بعلاوه یک کرون برای هر عضو انجمن ( مطابق با اساسنامه ) می باشد. تصویب شد تا به ازای هر عضو جوان بین 7 تا 25 سال انجمن مبلغ یک کرون تخفیف در نظر گرفته شود.
 6. پیش نوس قرارداد با انجمن سینیور به مدیریت آقای اسکندری توسط حمید شجاع تهیه شد و علیرغم عدم حضور آقای اسکندری در جلسه خوانده شد و مبلغ 4000 کرون اجاره ماهیانه برای استفاده لوکال در روزهای سه شنبه و جمعه تصویب گردید. همچنین تصویب شد تا مبلغ 12000 کرون معادل سه ماه اجاره بعنوان دیپوزیت از این انجمن دریافت گردد.
 7. ویدا طهرانی مسئولیت پذیرفت تا برای تمام انجمن های عضو اتحادیه یک پوشه و پرونده تهیه نماید و در صورت ناقص بودن مدارک ( برگه درخواست عضویت، اساسنامه، آخرین پروتکل که فیرماتکناره های انجمن مشخص باشد را ضمیمه پرونده هر انجمن نماید. پرسش نامه ای در این زمینه توسط حمید شجاع تنظیم گردیده که به همراه یک نامه برای همه انجمن ها ارسال خواهد شد. بدین ترتیب تعداد اعضای سال جاری اتحادیه بدینوسیله مشخص خواهد شد و نتیجه گزارش هم در جلسه عمومی به اعضا داده خواهد شد.
 8. تاریخ برگزاری جلسه با انجمن های عضو ، در جلسه بعدی تایین میگردد.
 9. تصویب شد تا مدارک بیش از 7 سال اتحادیه که فاقد ارزش و اعتبار قانونی هستند بررسی و در صورت موافقت ، در جلسه باحضور اعضا اتحادیه ، معدوم گردد.
 • تصویب شد تا برای بایگانی و نگهداری از پرونده ها یک کمد برای دفتر اتحادیه و یک جعبه که بتواند میکسر صدا را از حالت فعلی خارج نماید تهیه گردد.
 • با عضویت انجمن سپیدار موافت شد .
 • سایر موارد:

 

 1. علی بختیاری پیگیر شوند جهت تحویل گرفتن لب تاپ قبلی اتحادیه با رضابرومند.
 2. حمید شجاع پیگیر گرفتن کلیدهای لوکال از دنیا صدقی شوند .
 3. حمید شجاع نسبت به خرید یک خط تلفن ثابت برای لوکال اتحادیه اقدام کنند.
 4. تمامی نامه ها و گزارشات توسط آقای علی بختیاری نگهداری می گردد و خانم تهرانی نسبت به بایگانی مرتب آنها اقدام می نماید . همچنین تمامی اسناد مالی مانند فاکتورها و …. به حمید شجاع جهت بررسی، پرداخت و ارائه به شرکت حسابرسی داده خواهد شد.
 5. ارسال ایمیل به انجمن ها جهت اعلام حضور در کنگره اتحادیه واحد مرکز .

 

جلسه ساعت 19:00 تمام شد.

جلسه بعدی 28 سپتامبر  ساعت 17:30  در لوکال اتحادیه واحد غرب

 

حمید شجاع زیبا رئیس هئیت مدیره                       ویدا طهرانی منشی هئیت مدیره

 

 

 

نظر بسته شده است