IRANSKA RIKS FÖRB. I SVERIGE
وبسایت رسمی اتحادیه ایرانیان

جلسه چهارم هیئت مدیره در سال 2022

سه شنبه بیست و سوم نوامبر 2022

369

 

صورت جلسه اتحادیه واحد غرب

درتاریخ 13 اکتبرساعت 17 جلسه هیئت مدیره اتحادیه واحد غرب با حضور خانمها ویدا تهرانی و افسانه حسینی و اقایان حمید شجاع , کیومرث رحیمی , محمد قادری و علی بختیاری و با حضور اقای شاهین کاظمی تشکیل شد .                                                                            

 • صورت جلسه  نوزدهم اوت (جلسه سوم) خوانده و به تائید رسید .
 • کنگره سراسری امسال در شهر گوتنبرگ برگزار خواهد شد و انجمن ها و شرکت کنندگان و مهمانان شهرهای دیگر ساکن هتل هدن خواهند بود و کنگره از روز شنبه تا یکشنبه بعد از ظهر ادامه خواهد داشت .
 • با درخواست مالی انجمن کوشا به مبلغ 5000 کرون موافقت شد .
 • آقای حمید شجاع در رابطه با یک رقم 43885 کرون که بحساب اتحادیه واریز شده توضیحاتی دادند و بعد از دریافت نامه از بانک نوردا مشخص شد که این رقم اشتباها به حساب اتحادیه واریز شده که بایستی برگردانده شود.
 • به دلیل فوریت در امر خرید دستگاههای صورتی که از طریق گروه واتس اپ هیات مدیره مورد تائید هیئت مدیره قرارگرفته بود مبلغ 12500کرون تصویب شد و دستگاهها الزاما برای تجمعات در اخیتار گروه هائی که مجوز از اداره پلیس دارند قرارمیگیرد ضمنا تصمیم گرفته شد تا  فرمی آماده شود که تحویل گیرنده درمقابل تحویل دستگاهها متعهد شود برای سالم برگرداندن کلیه لوازم در غیر اینصورت جریمه و هزینه آن را بایستی پرداخت نماید .
 • موجودی حساب دربانک سوئد بانک مبلغ 131288 کرون و درنوردا مبلغ 10840 کرون میباشد.
 • انجمن آرداویراف متقاضی کمک مالی برای شرکت درتظاهرات برلین بوده که با درخواست این انجمن بدلیل محدودیت در بودجه موافقت نشد.
 • نامه انجمن سپیدار ازطرف ویدا طهرانی خوانده شد و به اتحادیه واحد غرب جهت اقدام تحویل داده شد. از آنجا که این نامه قبلا برای اتحادیه سراسری واحد مرکز نیز ارسال شده بود، قرار شد که اگر درکنگره دراین مورد صحبتی و اقدامی بعمل نیامد آن زمان درواحد غرب ازکمیته مخصوص و اقای رضا طالبی و هیات مدیره انجمن سپیدار دراین مورد دعوت شود تا مذاکره حضوری صورت پذیرد.
 • با سپاس از اقای رحیمی درتکمیل کردن کتابخانه واحد غرب یک کامپیوتر دراختیار ایشان قرارخواهد گرفت تا بتوانند لیست کتابها و بروزرسانی برنامه های کتابخانه را ثبت نمایند و دراینده درصورت امکانات مالی بتوانیم یک شخص را با کمک از اداره کار برای این منظور استخدام نمائیم و کتابخانه برای استفاده عموم ایرانیان روزها دوشنبه و چهارشنبه و جمعه ها باز باشد و ازطریق رادیوها هم اعلام شود.
 • صندوقهای درب وردی دو عدد به انجمن سالمندان و یک عدد دراختیار پی اس ار قرار خواهد گرفت و بقیه باز خواهد بود برای استفاده مراجعه کنندگان بصورت موقت چند ساعته .
 • درحال حاضر بدلیل کمبود بودجه امکان خرید ماشین ظرفشوئی به قیمت حداقل 14الی 16 هزازکرون وجود ندارد و امیدواریم دراینده نزدیک این امر میسر گردد.

جلسه درساعت 19.30 خاتمه یافت .

 

 

 

حمید شجاع                                 افسانه حسینی                      کیومرث رحیمی

 

 

 

نظر بسته شده است