IRANSKA RIKS FÖRB. I SVERIGE
وبسایت رسمی اتحادیه ایرانیان

گزارش بیستمین کنگره اتحادیه سراسری ایرانیان

935

بیستمین کنگره اتحادیه سراسری ایرانیان مقیم سوئد طی روزهای شنبه و یکشنبه (۲۷و۲۸ فوريه ۲۰۱۶) ، در شهر گوتنبرگ برگزار گردید بیستمین کنگره نام خود را در تند پیچ جهان ویرانگر جنگ و تحمیل آواره گی و اجبار ترک خانه و کاشانه که نتیجه رودررویی جهان صلح و جنگ ، گسیل سیل پناهجویان به جهان آزاد را معنی می بخشد . 

کنگره بیستم

 

شرکت کنندگان در بیستمین کنگره سراسری در چهارچوب ” اهداف و وظایف ” و سیاست های تا حال اعلام داشه خود مبتنی بر : « جانبداری ، حمایت و حفاظت از حقوق مشترک ایرانیان (پناهجو و پناهنده و …) مقیم سوئد در همه عرصه های اجتماعی و سیاسی ،» و تحکیم امر « همبستگی و اتحاد با پناهندگان و مهاجرین غیر ایرانی و حمایت از حقوق دمکراتیک آنها » مندرج در اساسنامه اتحادیه سراسری ،در بخش ” اهداف و وظایف ” اتحادیه سراسری، به اتفاق آراء ، نام بیستمین کنگره خود : 

« کنگره پشتیبانی از پناهجویان در سوئد »انتخاب نمود.

گزینش نام ” پشتیبانی از پناهجویان در سوئد ” این وظیفه سنگین را متوجه ما می نماید که در پشتیانی از پناهجویانی که بدلیل تحمیل جنگ ویرانگر و ناخواسته از کشورهای خو به راهی شده اند یاری رساند. 

مدیریت اتحادیه سراسری ایرانیان ، منتخب بیستمین کنگره ، امید آن دارد که با یاری انجمن های عضو خود در سراسر سوئد، در فاصله بین دو کنگره، بتواند افکار عمومی جامعه سوئد را نسبت به دشواری های زندگی پناهجویان و اطلاع رسانی های لازم و انعکاس پاره ای برنامه ها درسطح شهرهای گوناگون فعال سازند. 

درانجام این وظیفه انسانی و اجتماعی ؛ سایت اتحادیه سراسری و واحد های شمال غرب و جنوب سوئد با انعکاس مقالات ، نامه ها ، در خواست و انتظارات پناهجویان در طی سال ، بدل به تریبونی آزاد برای بیان خواست ها و نیازمندی های شما به جامعه سوئد ، از امروز دراختیار یکایک شما پناهجویان قرارمی گیرد.

روابط عمومی اتحادیه سراسری ایرانیان مقیم سوئد 

دوشنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۴ برابر با ۲۹ فوريه ۲۰۱۶

پاسخ دهید

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.