IRANSKA RIKS FÖRB. I SVERIGE
وبسایت رسمی اتحادیه ایرانیان

نامه سرگشاده شرکت کنندگان دربیستمین کنگره اتحادیه سراسری ایرانیان

907

نامه سرگشاده شرکت کنندگان دربیستمین کنگره اتحادیه سراسری ایرانیان در شهر گوتنبرگ

(۲۷و۲۸ فوريه ۲۰۱۶)

به مجامع جهانی و سندیکایی دراعتراض به احکام بازداشت ها،زندان واعدام ها درایران

کنگره بیستم اتحادیه سراسری

در آستانه نوروزی دیگر قرار داریم ، نوروزی که از یک سو با سیل آوارگان و پناهندگان از جنگ و دیکتاتوری کشورهایی چون سوریه ، افغانستان ، ایران و….. قرار دارد و از سوی دیگر همچنان فشار بر معلمان و کارگران وفعالان مدنی در ایران فزونی می گیرد. کنگره بیستم اتحادیه سراسری ایرانیان مقیم سوئد ، در شرایطی در شهر گوتنبرگ تشکیل می گردد که نقض حقوق بشر در ایران بیداد می‌کند و هر صدای مخالفی به شدت خاموش می‌شود و هر روز شاهد حکم‌های سنگین‌تری برای آزادی‌خواهان هستیم.

در شرایطی که آزادی بیان و اندیشه به حکم فشار و زندان در ایران رنگ می بازد ، هیچ تشکلی امکان ابراز وجود آزادانه ندارد. در شرایطی که حتی اعتراض‌های صنفی سرکوب می‌شود و حق اعتراض و اعتصاب و تشکل به رسمیت شناخته نمی‌شود و … ما شاهد صدور احکام هرروزه سنگینی برای فعالان کارگری اعم از سندیکالیست ها ، معلمان ، فعالان دانشجویی و مدنی ، اقلیت های ملی و مذهبی هستیم . این شرایط تنها مربوط به امروز نیست بلکه محصول سرکوب همه جانبه ای است که از ابتدای حاکمیت جمهوری اسلامی بر ایران حاکم گردیده است. 

لیست فراهم آمده ، اطلاعات تاکنونی ما از آنچه تا به حال بدست ما رسیده می باشد:

– بهنام ابراهیم زاده فعال کارگری و ک.دکان خیابانی ۹ سال و شش ماه حبس تعزیری 

– محمود صالحی، فعال کارگری، ۹سال زندان؛

– داود رضوی، فعال کارگری، ۵ سال زندان؛

– رضا شهابی ، فعال سندیکای شرکت واحد به یک سال زندان محکوم ساختند ، به اضافه یک سال باقیمانده از پرونده قبیل و قبل از مرخصی استعلاجی اش 

– ابراهیم مددی نایب رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتو بوسرانی تهران و حومه سوم اسفند ماه درشعبه ۲۶دادگاه انقلاب به اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشورو… محاکمه می شود 

– رسول بداقی معلم زندانی را به سه سال زندان محکوم کردند

– جعفر عظیم زاده، فعال کارگری، ۶ سال زندان؛۵ سال زندان؛

– محمد جراحی فعال کارگری در زندان مرکزی تبریز

– عثمان اسماعیلی، فعال کارگری، ۱سال زندان؛

– امیر امیرقلی، فعال دانشجویی سابق، ۲۱سال زندان؛

– آرش صادقی، فعال دانشجویی سابق، ۱۹ سال زندان؛

– گلرخ ابراهیمی ایرایی، فعال مدنی، ۶ سال زندان؛

– بهنام موسیوند، فعال مدنی، ۱ سال زندان و دو سال تعلیقی؛

– نوید کامران، فعال مدنی، ۱ سال زندان؛

– اسماعیل عبدی، معلم شناخته ، ۶ سال زندان؛

– فرزاد مرادی نیا کارگر زندانی و از اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری بعد از عمل جراحی در بیمارستان سنندج در تاریخ ۱۹ دی مجددا به زندان بازگردانده شد.

– کیوان کریمی، کارگردان و مستندساز، ۱ سال تعزیری و ۵ سال تعلیقی؛

– حسین رفیعی، فعال ملی مذهبی، ۶ سال زندان؛

– محمد حیدری فرزند جبار، دانشجو و فعال عرب اهوازی، ۱ سال زندان؛

– رضا حیدری فرزند خلف، فعال عرب اهوازی، ۱ سال زندان؛

– عادل حیدری فرزند جمعه، فعال عرب اهوازی، ۱ سال زندان؛

– محمود بهشتی لنگرودی، علیرضا قربانی بلاتکلیف و افراد دیگری که ممکن است از قلم افتاده یا گمنام باشند. 

ما شهروندان ساکن سوئد شرکت کننده در بیستمین کنگره اتحادیه سراسری ایرانیان مقیم سوئد در شهرگوتنبرگ (۲۷و۲۸ فوريه ۲۰۱۶)، امضاء کنندگان این نامه سرگشاده اعتراضی؛ برپایه مندرجات تاکنونی مان در امر دفاع از منشور جهانی حقوق بشر ، خواهان آزادی بیان و اندیشه در ایران هستیم و به حکم‌های ناعادلانه یاد شده به شدت اعتراض داریم.

ما خواهان بهبود و ضعیت پناهجویان و رسیدگی هرچه سریعتر به پرونده و پذیرش آنان جهت تامین و تضمین یک زندگی امن میباشیم

ما زندانی کردن آزادی خواهان و تحت فشار گذاشتن آنان و اعلام چند صد میلیونی وثیقه برای آزادی آنان را بشدت محکوم می نماییم

ما به عدم رسیدگی پزشکی و ناروشن بودن وضعیت سپری کردن احکام زندانی ، شکنجه و بیداد در درون زندان ها که باعث اعتصاب غذای زندانیان می‌شود، اعتراض داریم. 

ما به صدور احکام سنگسار و اعدام اقلیت های مذهبی (بهائیان و..) وملی ( کرد و عرب و بلوچ و…) به شدت معترض ایم و خواهان لغو مجازات اعدام در ایران هستیم

ما خواهان آزادی فوری و بدون قید وشرط تمامی زندانیان سیاسی – عقیدتی در ایران هستیم

 

امضاء ها :

 

۱-کانون همبستگی با کارگران ایران – گوتنبرگ

۲- انجمن فرهنگی – اجتماعی اندیشه – گوتنبرگ

۳- بنیاد هنر وادبیات ایران در گوتنبرگ

۴- انجمن دفاع از آزادی بیان – گوتنبرگ

۵- انجمن قصه های ایرانی – گوتنبرگ 

۶- انجمن کوشا – گوتنبرگ

۷- آسیل کمیته ، گروه ایران – گوتنبرگ 

۸- کانون پژوهش فرهنگ ایران – گوتنبرگ 

۹- انجمن مهرگان – گوتنبرگ 

۱۰- انجمن اندیشه و قلم – گوتنبرگ 

۱۱- انجمن فرهنگی ایران – گوتنبرگ

۱۲- ستاد همگرایی ملی ایرانیان – سوئد 

۱۳- انجمن فرهنگ و ادب ایرانیان – استکهلم 

۱۴- کانون ایرانسرا – سونسوال 

۱۵- انجمن مدرنیته – گوتنبرگ

۱۶- انجمن بازنشستگان ایران – گوتنبرگ 

۱۷- انجمن زنان فعال – گوتنبرگ 

۱۸- صدا ی مهاجر – گوتنبرگ

۱۹- سالمندان مهاجر – گوتنبرگ 

۲۰- کانون پناهجویان ایرانی – گوتنبرگ

۲۱- انجمن رسانه ای پیام – گوتنبرگ 

۲۲- انجمن کولاک – گوتنبرگ 

۲۳- انجمن بازنشستگان – استکهلم

۲۴- انجمن حقوق شهروندی دراستکهام 

۲۵- انجمن ایران و سوئد – مالمو 

۲۶- انجمن فرهنگی جوانان – مالمو 

۲۷- انجمن فرهنگی نوید 

۲۸- انجمن ایرانیان – امئو 

۲۹- انجمن بینش ها و کنش ها – امئو

۳۰- انجمن فرهنگی جبهه ملی ایران – استهکلم

۳۱- کانون مهر ایران – گوتنبرگ 

۳۲- انجمن میهن – وستروس 

۳۳- انجمن دانشجویان دمکراتیک – امئو 

۳۴- انجمن فرهنگی و هنری آوای ایران – گوتنبرگ

۳۵- انجمن دوستی و پژوهشی آذربایجان 

پاسخ دهید

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.