IRANSKA RIKS FÖRB. I SVERIGE
وبسایت رسمی اتحادیه ایرانیان

اطلاعیه در مورد دفاع از حقوق معترضین در ایران

اطلاعیه در مورد دفاع از حقوق معترضین

657

اتحادیه سراسری ایرانیان واحد غرب سوئد؛ قویا از مبارزات به حق کارگران ، معلمان و بازنشستگان پشتیبانی نموده دستگیری ، زندان و حکم وثیقه برای رهایی زندانیان را محکوم می کند !
در ایران طی روز ها ، هفته ها و ماههای پشت سر گذاشته شده ، مبارزات حق طلبانه کارگران نیشکر هفت تپه شوش و گروه ملی فولاد اهواز ، تجمعات مطالباتی دانشجویان ، معلمان و بازنشستگان در جای جای کشور خود را در کف خیابان ها به نمایش گذاشت
پاسخ حکومتگران به مطالبات و خواست های اردوی اعتراضی رنج و کار در جامعه ما ، تنها به نمایش گذاردن سرکوب آنان و به زندان کشاندن فعالان عرصه های گوناگون مبارزاتی جامعه بوده است.
در برابر این شدت و حدت برخورد کارگزاران نظام طی مبارزات یاد شده ؛ وقوع دو رخداد جان سوز در کشور، آتش سوزی مدرسه ای در زاهدان و جان باختن چهار تن از نونهالان کشور ما ن در این آتش سوزی در کنار سقوط اتوبوس حامل دانشجویان دانشگاه علوم تحقیقات تهران و جان باختن ده تن از دانشجویان در کنار تن های مصدوم دانشجویان ، خشم عمومی جامعه و خانواده ها و دانشجویان را برانگیخته است .
امروز زندان ها ی ایران از وجود دهها کارگر ، معلم و صد ها دانشجوی آزادیخواه و خیل وسیع دگر اندیشان و اقلیتهای (جنسی ، ملی ، بهائیان ، دراویش و …) با احکام صادره از سوی این و آن شعبه دادسرای کشور موج می زند. به جای سرکوب و به زندان کشاندن این همه ، باید به تمامی خواسته ها ی آنان تحقق بخشید . زندانیان سیاسی را نه با وثیقه ،که بی قید و شرط بایدآزاد نمود .
ما با اعلام همصدایی با یکایک خانواده ها و پشتیبانی از خواسته های منطقی و بر حق کلیه زندانیان سیاسی در این روز های سخت خود را کنار یکایک آنان و جنبش مطالباتی شان می بینیم و همواره تلاش می ورزیم که صدای یکایک آنان باشیم .
سوم ژانویه ۲۰۱۹
اتحادیه سراسری ایرانیان مقیم سوئد واحد غرب

نظر بسته شده است