IRANSKA RIKS FÖRB. I SVERIGE
وبسایت رسمی اتحادیه ایرانیان

جلسه هفتم هیئت مدیره

چهارشنبه 27 نوامبر 2019

421

 

ساعت 17:00
i Karl Gustavsgatan 54 B, 41131 Göteborg

1.دستور جلسه
گزارش کارهای بانکی
قرارداد با انجمن آپادانا
سایر موارد

2.گشایش جلسه و ارائه پیشنهادات
خانم دنیا پیشنهاد تهیه یک فیلم از تشکیل اتحادیه را دادند
پیشنهاد پذیرایی در مجمع بودجه 2020 داده شد.
3.مصوبات
اعلام شده در دو نیم روز صبح ها و بعد ازظهر ها امکان پذیر میباشد .
پس از گفتگوی تلفنی با خانم تهرانی قرار شد
ایشان فرم قرارداد اجاره را ارسال نمایند تا پس از امضا انجمن آپادانا و هیات مدیره اتحادیه ، این انجمن بتواند روزهای ۵شنبه ازساعت 16 الی 20 لوکال اتحادیه را اجاره نمایند
درخصوص حساب های بانکی قرار شد بعد از تحقیق توسط رضا برومند حساب اتحادیه به یکی از حساب ها خاتمه داده شود.
( nordia ell swedbank)
انجمن دنیا نیز قرار شد با ارسال درخواست اجاره لوکال اتحادیه و اعلام زمان های مورد نیاز ، قرارداد اجاره تنظیم واز آغاز سال ۲۰۲۰ فعالیت خود را شروع نمایند.
با توجه به پیشنهاد خانم دنیا جهت تهیه فیلم از تشکیل اتحادیه ،قرار شد ایشان با آقای علیرضا سعادت فیلم ساز ایرانی گفتگو و پس از مشخص شدن هزینه های مربوط ،هیات مدیره در جلسه آینده اخذ تصمیم نماید
پس از بحث و گفتگو موافقت شد از نمایندگان انجمنهای عضو در ۸ دسامبر، طبق رسم سوئدی با غذای مخصوص جشن کریسمس پذیرایی شود
و آقای بختیاری و خانم دنیا مسئولیت انجام آنرا عهده دار شدند

 

دریافت نسخه پی دی اف

نظر بسته شده است