IRANSKA RIKS FÖRB. I SVERIGE
وبسایت رسمی اتحادیه ایرانیان

جلسه هشتم هیئت مدیره

چهارشنبه 4 دسامبر 2019

223

 

1.دستور جلسه
1.گزارش اقدامات اعضاء هیئت مدیره
2.گفتگو پیرامون هشت دسامبر
3.بحث واخذ تصمیم در مورد ارسال نامه به سازمان ملل
4.تصمیم گیری در مورد جلسات هیئت مدیره و تعیین تاریخ مجمع عمومی عادی در سال 2020
5.سایر موارد
3.گزارشات و پیشنهادات
1.اکرم رضائی توضیح دادند کارهای لازمه بانک را انجام داده اند، جهت خرید وسایل مورد نیاز برای مجمع بودجه درخواست کردند.
2.دنیا صدقی با انجمن های که تلفن جواب دادند ، 14 مهمان برای مجمع اعلام حضور کرده اند
قرارشد تا برای بیست تا بیست پنچ نفرشرایط پذیرایی تهیه دیده شود.
3.ویداطهرانی نسبت به گزارش چگونگی جشن شب سال تحویل ، نگارش پرتکل ها، تهیه و تنظیم لیست اقلام لوکال که توسط آقای بختیاری تهیه شده است ، اطلاع دادند.
4.علی بختیاری درخواست کردند برای خرید جشن اخر سال اتحادیه ، تن خواه دریافت کنند.
5.رضابرومند گزارش آماده شدن اینترنت لوکال را دادند،مودم رو تحویل گرفتند
انجمن فرهنگ درخواست عضویت جدید به اتحادیه داده اند.

4.مصوبات
1.بیست پنچ برگ فرم عضویت و فرم درخواست کمک هزینه تهیه شود برای روز یکشنبه ها بین انجمن های مهمان توزیع شود.
2. از طرف اتحادیه نسبت به اعتراضات اخیر ایران بیانیه ای نوشته شود و در سایت اتحادیه گذاشته شود.
3.متن برای سازمان ملل تهیه و در روز مجمع جهت امضا انجمن ها ارائه شود.
4.از ژانویه 2020 جلسه های هیئت مدیره در چهارشنبه های هفته های زوج (یک هفته درمیان ) برگزار میشود
5.مجمع عمومی سالانه یکشنبه 29 مارش 2020 در لوکال اتحادیه برگزار میگردد.
6.مبلغ 3000 کرون از طرف آقای برومند بعنوان تن خواه گردان به حساب آقای بختیاری واریز شد تا رفع مشکلات اداری بانکی به حساب آقای برومند برگشت داده شود.

 

دریافت نسخه پی دی اف

نظر بسته شده است