IRANSKA RIKS FÖRB. I SVERIGE
وبسایت رسمی اتحادیه ایرانیان

جلسه دهم هیئت مدیره

چهارشنبه 25 دسامبر 2019

227

 

1.دستور جلسه

– گفتگو با حمید شجاع زیبا پیرامون هزینه ها و قرارداد نگهداری از سایت اتحادیه واحد غرب
– بررسی و گفتگو پیرامون ایمیل ارسالی از طرف نواییان برای تعدادی از اعضاء هیئت مدیره و بازرسان
– موارد دیگر

2.شروع جلسه ، توضیحات و رسیدگی به بند اول و دوم دستور جلسه
جلسه ساعت 17:15 به صورت رسمی با حضور اعضاء هیئت مدیره و بازرسان و مهمان جلسه حمید شجاع زیبا شروع شد .
رضا برومند پیرامون توضیح دادند بعلت گم شدن کلیدهای لوکال از اقای شیرین بلاغی و عدم دسترسی به مدارک داخل کمد ، موفق به دست آوردن و مطالعه و تایید قرارداد هیئت مدیره های قبلی جهت همکاری با انجمن رسانه ای پیام بابت همکاری در زمینه نگهداری از سایت اتحادیه ، نشده اند از این رو ، جلسه فوق تشکیل شده با همکاری و همراهی و ایجاد محیطی دوستانه مشکل حاصله فی مابین هیئت مدیره و هزینه های مربوط به سایت با حمید شجاع ، حل و فصل گردد.
حمید شجاع زیبا پیرامون تاریخچه چگونگی و شرایط شروع به همکاری انجمن رسانه ای پیام با اتحادیه جهت راه اندازی و به روز کردن و نگهداری از سایت اتحادیه از سال 2015 ، توضیحاتی کامل دادند و تاکید کردند .
1.قراردادی بین انجمن رسانه ای پیام و هیئت مدیره منعقد نشده بلکه تمام موارد مستند بر تایید و تصویب هیئت مدیره و مکتوب در صورتجلسات رسمی هیئت مدیره در دوره های مختلف در پنچ سال گذشته بوده است .
2.تمامی هزنیه ها در طی پنچ دوره گذشته به صورت هر سه ماه یک بار از سوی انجمن ارسانه ای پیام برای هیئت مدیره ارسال و فاکتورها از جانب هیئت مدیره های مختلف در این سالها پرداخت میشده است.
3.مدیریت انجمن رسانه ای پیام با حمید شجاع نبوده
4.مدیریت انجمن رسانه ای پیام همسر حمید شجاع میباشند .
5.تصویب و صورتجلسات ، تایید شده و شروع همکاری با حمید شجاع وانجمن رسانه ای پیام مربوط به زمانی میباشد که حمید شجاع هیچ سمتی در هیئت مدیره اتحادیه واحد غرب نداشته است .

رضا برومند در مورد ایمیل ارسالی نواییان مختصر توضیحی دادند: ایرادات وارده به حساب ها و هزینه های مربوط به هیئت مدیره در دوره قبل
حمید شجاع توضیح دادند ضمن اینکه به تنهای پاسخگو نمیتوانند باشند و حساب های هیئت مدیره همیشه دوامضاء بوده است ، تاکید کردند برای تک تک موارد تخلف ذکر شده از اقای نواییان ، مدرک و سند و تایید کلیه اعضا هیئت مدیره موجود میباشد .
از این رو درخواست کردند تا رضا برومند و اکرم رضایی ، اعضا هیئت مدیره و همچنین مسئولین مالی اتحادیه بعد از تعطیلات سال نو میلادی روزی را مشخص نموده و حضور در دفتر حمید شجاع و همراه با حضور فرخ قهرمانی ، تمامی موارد تک به تک با سند و مدارک معتبر از جانب هیئت مدیره قبلی به هیئت مدیره کنونی تحویل داده شود .
.
در بخش اخر دستور جلسه (موارد دیگر ) انجمن دنیا درخواست کمک هزینه برای برگزاری جشن افتتاحیه کردند و همچنین استفاده از لوکال اتحادیه در تاریخ 18ژانویه 2020

4.مصوبات
1-با پرداخت فاکتور هزینه های سایت مربوط به انجمن رسانه ای پیام ، از طرف هیئت مدیره با 4 رای موافق و 1 رای ممتنع (از طرف رضا برومند ) موافقت شد .
2-تصمیم گرفته شد تا تامین بودجه برای تغییرات کامل در سایت اتحادیه ، از شروع سال 2020 تا اطلاع بعدی سایت بسته باشد .
3-با پرداخت کمک هزینه برگزاری جشن برای انجمن دنیا مخالفت شد .
4-موافقت شد تا ،تاریخ 18 ژانویه 2020 لوکال اتحادیه در اختیار انجمن دینا قرار گیرد .
5-تصمیم گرفته شد تا ویدا طهرانی به تمامی انجمن های عضو ایمیل ارسال کند تا نسبت به پرداخت حق عضویت های سالانه خود اقدام کنند.
6-جلسه بعدی 8 ژانویه 2020 ساعت 17:00
جلسه در ساعت 19:10به پایان رسید .

 

دریافت نسخه پی دی اف

 

نظر بسته شده است