IRANSKA RIKS FÖRB. I SVERIGE
وبسایت رسمی اتحادیه ایرانیان

جلسه دوازدهم هیئت مدیره

چهارشنبه 22 ژانویه 2020

229

1.دستور جلسه
1.دیدار وگفتگو با هیئت مدیره انجمن کاروان پیرامون عضویت در اتحادیه
2.تایید پروتکل نشست ۸ ژانویه و تصویب دستور کار امروز ۲۲ ژانویه
3.گزارش وضعیت مالی اتحادیه توسط خانم رضایی و تصویب مبلغ تنخواه گردان
4.بررسی مراسم یادبود و نقاط ضعف و قوت ما، و اخذ تصمیم در خصوص پاسخ به انتقادات
5.تصمیم گیری پیرامون فعال کردن سایت اتحادیه
6.بررسی شرایط انجمن های عضو که در خواست
7.اجاره لوکال اتحادیه را دارند
8.سایر موارد

3.گزارشات و پیشنهادات
1. از طرف انجمن کاروان آقای هادی آشیانی درجلسه حضور داشتند ، رضا برومند در مورد اهداف اتحادیه توضیح دادند و از انجمن کاروان دعوت کردند تا با عضویت در اتحادیه و همبستگی بیشتر همه در کنار هم باشیم .
هادی آشیانی با اعلام نظر مثبت ، خواستندن تا با دیگر افراد هیئت مدیره انجمن کاروان صحبت کنند و نتیجه را به اتحادیه در اولین فرصت اطلاع دهند .
2.پروتکل های قبلی خوانده ، تائید وامضا شدند .
3.کارهای بانکی انجام شد و سوئد بانک فعال شده است .
4.موجودی حساب اتحادیه در نوردیا بانک مبلغ 20800کرون و در سوئد بانک ………… کرون میباشد (در تاریخ 22دسامبر 2020)
5.رضابرومند در مورد قرارداد با حسابدار جدید توضیح دادند و با موافقت هیئت مدیره مقرر شد تا نسبت به شروع کار اقدام شود .
6.مراسم یادبود کشته شدگان سقوط هواپیما که توسط اتحادیه برگزار شد مورد نقد و بررسی قرار گرفت
حدود 500 مهمان در این مراسم حضور داشتند ، و بازخورد بسیاری خوبی از جناب مهمانان ، داشته است
4.مصوبات
1.تصویب شد تا هزینه های پرداخت شده جهت هزینه های لوکال و اتحادیه که از طرف رضا برومند و اکرم رضائی که در مدت زمان فعال نبودن حساب بانکی اتحادیه ، شخصا پرداخت شده به حساب شان واریز شود
2.با مبلغ 3000کرون جهت تنخواه گردان (تنخواه گردان ماهانه )موافقت شد تا در اختیار اکرم رضائی قرار گیرد .
3.موافقت شد مبلغ 23700 کرون بابت فاکتورهای پرداخت شده از طرف رضا برومند و مبلغ 3885 کرون به اکرم رضایی جهت هزینه های انجام شده ،باز پرداخت گردد. (گزارش پرداخت ها به پیوست این پروتکل ضمیمه میباشد )
4.تائید شد تا علی بختیاری نسبت به تهیه کلید بوم برای اتحادیه اقدام کنند .
5.هزینه مراسم یادبود کشته شدگان سقوط هواپیمای اوکراین از طرف اتحادیه …………..کرون شده است و ضمن موافقت هیئت مدیره مقرر شد تا از اقای دارا (گل فروش) جهت همکاری و حمایتی که در مراسم داشتند قدردانی شود .
6.تصویب شد تا هرگاه ایمیلی مستقیما به اتحادیه ارسال شد ، هیچ پاسخی داده نشود تا در اولین جلسه هیئت مدیره بعد از بحث و نظر سنجی ، پاسخی رسمی از طرف هیئت مدیره اراسال گردد.
7.برای فعال کردن سایت اتحادیه موافقت شد تا با آقای کوکبی که از طرف رضا برومند معرفی شده است به صورت آزمایشی با مبلغ ماهانه 500 کرون شروع به همکاری شود.
8.تصویب شد برای قراردادهای اجاره لوکال باید آخرین پروتکل هیئت مدیره و اساسنامه انجمن مربوطه نیز در پیوست قرارداد باشد .
9.مقرر شد تا اتحادیه نسبت به اجرای طرح جمع آوری کمک به سیل زدگان سیستان و بلوچستان اقدام کند .
10.تصویب شد تا مبلغ 1500 کرون به حساب انجمن فرهنگی پارتیله جهت درخواست کمک هزینه پیرامون برنامه فرهنگی برای کودکان که ارائه داده اند ، پرداخت شود .
جلسه بعدی 12فوریه 2020 ساعت 17:00

 

دریافت نسخه پی دی اف

نظر بسته شده است