IRANSKA RIKS FÖRB. I SVERIGE
وبسایت رسمی اتحادیه ایرانیان

جلسه یازدهم هیئت مدیره

چهارشنبه 8 ژانویه 2020

207

 

1.دستور جلسه
1.تایید پروتکل نشست 29 دسامبر
2.تصویب دستور کار نشست
3.بحث و تبادل نظر در مورد جلسه عمومی با اعضا اتحادیه
4.گفتگو راجع به راه اندازی یک برنامه رادیویی توسط اتحادیه
5. سایر موارد

3. گزارشات
1. با توافق کل اعضا مورد سه در دستور جلسه از بحث حذف شد .
2.پیشنهاد برای حق استفاده از کمد های قفل دار ، در لوکال اتحادیه برای انجمنهای که از لوکال استفاده میکنند.
3. درجلسه با حمید شجاع تماس گرفته شد تا جهت مورد طرح شده در پروتکل 29 دسامبر برای حضوری رضا برومند و اکرم رضایی به دفتر حمید هماهنگ شود و حمید شجاع موافقت نمود نه بعنوان پاسخگو هیئت مدیره قبلی بلکه تنها بعنوان همکاری با هیئت مدیره ، همکاری لازم را انجام دهد .

4.مصوبات
1. موافقت شد تا رضا برومند نسبت به راه اندازه یک برنامه رادیوی توسط اتحادیه بررسی کنند ونتیجه را بصورت یک پروژه به هیئت مدیره ارائه دهند .
2.در مورد کمد های قفل دار داخل لوکال تصویب شد هر انجمنی که طبق قرار داد از لوکال اتحادیه استفاده میکند تنها حق داشتن دو کمد را دارد .
3.علی بختیار مسئول خرید لوازم بهداشتی ماهانه برای لوکال شدند .
4.موافقت شد تا انجمن آتش روزهای سه شنبه از ساعت 19 تا 21 ، تا برگزاری جشن چهارشنبه سوری در 19 مارش 2020 از لوکال اتحادیه بصورت رایگان استفاده کنند
5.تصویب شد تا هزینه اجاره لوکال برای انجمن ها با نصف مبلغ تایید شده قبلی ، مقرر گردد (نصف روز از 400کرون به 200کرون کاهش یافت و تمام روز از 800 کرون به 400 کرون ) .

 

دریافت نسخه پی دی اف

نظر بسته شده است