IRANSKA RIKS FÖRB. I SVERIGE
وبسایت رسمی اتحادیه ایرانیان

11 ارديبشهت ماه، اول ماه مه، روز جهاني کارگر گرامی باد

524

اتحادیه سراسری ایرانیان مقیم سوئد – واحد غرب، ۱۱ ارديبشهت ماه، اول ماه مه، روز جهاني

كارگر را به همه کارگران جهان و بویژه کارگران ایران که در شرایط سختی بسر میبرند تبریک میگوید

اتحادیه براساس کنوانسیون عمومی سازمان ملل متحد در مورد حقوق بشر و کنوانسیون های الحاقی، بویژه کنواسیون در مورد حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که در سال ۱۹۶۹ به تصویب رسید، همچنین در برابری با اساسنامه خود که بر پاسداشت این حقوق تاکید ورزیده، خود را ملزم به دفاع از این حقوق میداند
براساس پاراگراف ۶ این کنوانسیون، حق کار و تآمین اقتصادی افراد و روش های دستیابی به این حقوق به رسمیت شناخته شده است
در پاراگراف ۷ برشرایط انسانی محیط کار و حقوق مکفی برای مایحتاج کارگران تاکید شده است
و در پاراگراف ۸ حق کارگران برای تشکیل اتحادیه های خود در سطح ملی و ملحق شدن به اتحادیه های بین المللی.هنچنین حق اعتصاب برای دفاع از حقوق بدست آمده در صورت نقض آنها از طرف کارفرما، به رسمیت شناخته شده است
بر این اساس اتحادیه سراسری ایرانیان ـ واحد غرب از خواسته های بر جق کارگران ایران از جمله حق ایجاد تشکل های مستقل خود؛ برخورداری از حداقل دستمزد متناسب با هزینه های سرسام آور زندگی معیشتی؛ تامین امنیت شغلی؛کنار گذاشتن طرح اصلاحیه قانون کار و آزادی همکاران زندانی خود، حمایت میکند

اتحادیه سراسری ایرانیان مقیم سوئد – واحد غرب، ۳۰ آوریل۲۰۱۳

پاسخ دهید

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.