IRANSKA RIKS FÖRB. I SVERIGE
وبسایت رسمی اتحادیه ایرانیان

صورتجلسه هیات مدیره در تاریخ پانزدهم نوامبر 2016

743

 

گزارش نشست هیئت مدیره اتحادیه واحد غرب 15 11 2016

حاضران در جلسه:

هیئت مدیره آقایان: یوسف اربابی، فرخ قهرمانی و علی فخّار

تدارکات انتخابات خانم : اکرم رضایی

بازرسان: آقای داوود نواییان

رئیس جلسه: فرّخ قهرمانی

منشی جلسه : علی فخّار

1 – صورتجلسه نشست گذشته در جمع حاضران خوانده و تأیید شد.

2 – گزارش ها:

-نامه درخواست مدارک احتمالی نزد اعضای هیئت مدیره های گذشته و بازرسان و اعضای تدارکات انتخابات برای افراد زیرا ایمیل شد:

خانمها: شهلا علمشاهی،مرضیه رودکی،افسانه حسینی، اکرم رضایی و سارا صیادان

آقایان: محمد جعفری، علی یعقوبوند، عسکر شیرین بلاغی، رحیم استخری، داوود نواییان، امیر جواهری، حمید شجاع زیبا، مسعود رادفر، هدایت غلامی، امیرنفری و فرهنگ تاولی.

– نامه ای که آقای حمید شجاع زیبا برای دعوت مهمانان و نمایندگان انجمنهای اتحادیه در روز26 نوامبر نوشته بود توسط آقای قهرمانی اصلاح و جهت ارسال در اختیار حمیدقرار گرفت.

3 -الف؛ گزارش کار اتحادیه درسه ماهه گذشته از صورتجلسه ها اخراج و توسط آقای قهرمانی در روز 26 نوامبر ارائه خواهد شد.

اداره جلسه بعهده آقایان قهرمانی و یوسف اربابی خواهد بود.

جلسه بشکل workshop اداره خواهد شد.

خانم رضایی کارگر انجمن بازنشستگان را برای کمک دعوت خواهد نمود.

تدارک پذیرایی را هفته آینده برنامه ریزی خواهیم کرد.

ب؛انجمن IKFC روز جهانی کودک(23 نوامبر) برنامه دارد که حدود 200 نفر از شهرهای مختلف در آن شرکت خواهند کرد. اتحادیه با این برنامه همکاری خواهد کرد و مبلغی حدود 2000 کرون برای تهیه گل و شیرینی هزینه خواهد نمود.

پ؛ روز 3 دسامبر لوکال اتحادیه برای سخنرانی آقای محمد امینی رزرو شده است . پذیرایی این برنامه با اتحادیه خواهد بود.

ت؛ آقایان نامدار ناصر و آراز فنی به جلسه روز 26 نوامبر دعوت خواهند شد.

دریافت نسخه PDF

 

 

پاسخ دهید

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.